Lokaal winvorm kennisnetwerk5.png
Provider image

Naast de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester voor grootschalige stedelijke uitdagingen en bouw- en infrastructuurprojecten bestaat in West-Vlaanderen WinVorm voor de vele kleine projecten in de publieke ruimte, van gebouwen tot parken en landschappelijke inrichting.

Twintig jaar geleden begon WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) aan een missie: ruimtelijke kwaliteit op de agenda plaatsen in West-Vlaanderen. De Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales Leiedal en WVI, het team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij sloegen hiervoor de handen in elkaar, hierbij ging altijd hun speciale aandacht naar de plattelandsgemeenten. Van meet af aan is WinVorm vertrokken vanuit een tweeledige werkwijze om het belang van ruimtelijke kwaliteit en goed publiek opdrachtgeverschap te laten doorsijpelen in de publieke opgaves van de lokale besturen: inspireren en begeleiden.


Inspelen op maatschappelijke uitdagingen

Sinds twintig jaar zet WinVorm via zijn jaarlijkse lezingenreeks de uitdagingen voor kleinere steden en dorpen op de agenda, en inspireert het aan de hand van relevante en sterke voorbeelden uit binnen- en buitenland. Een jaarlijks aanbod van vijf lezingen en een daguitstap openen de blik van lokale besturen voor nieuwe uitdagingen, en bieden stof tot nadenken bij hun eigen ruimtelijke opgaves. Zo speelde WinVorm de voorbije tien jaar in op relevante maatschappelijke uitdagingen, zoals slim en meervoudig ruimtegebruik, de klimaatuitdagingen, de verdichting en het omgaan met erfgoed.


Kwaliteitsbewaking

Van bij de start was het ook de bedoeling lokale besturen te adviseren over de ruimtelijke kwaliteit van hun investeringsprojecten. Zo werd de Kwaliteitskamer opgericht, bestaande uit deskundigen van de initiërende partners en vier door de Vlaams Bouwmeester aangeduide externen. In de loop van de jaren passeerden tientallen publieke lokale projecten – zowel kleinere gebouwtjes als infrastructuur – de revue. Telkens formuleerde de Kwaliteitskamer een deskundig advies om het ontwerp waar nodig bij te sturen.

Omdat oog voor de uiteindelijke kwaliteit van een ontwerp eigenlijk al begint bij de opmaak van de projectdefinitie en het scherpstellen van de vraag, is in 2012 gestart met een Open Oproep op maat van kleinere projecten van lokale besturen: de Oproep WinVorm en vanaf 2014 de Selectie WinVorm. Via een sterk verankerde lokale begeleiding bij de procedure – vanuit de regiowerking van de Provincie en beide intercommunales – worden lokale bouw-, infrastructuur- en landschapsprojecten via een wedstrijdformule in de markt gezet met als hoofddoel de opdracht te kunnen toewijzen aan een ontwerpteam van goede kwaliteit. De voorbije jaren zijn voor negentig projecten ontwerpteams geselecteerd en ondertussen zijn er ook al twintig projecten gerealiseerd. •

 

David Vandecasteele is coördinator planning en mobiliteit van WVI
Voor Lokaal 12 | 2020


Alles over de lezingenreeks, de voorbije Oproep en de Selectie WinVorm

Naast een nieuwe kantine voor voetbalclub S.K. Westrozebeke huisvest dit nieuwe complex ook de lokale buitenschoolse kinderopvang en een polyvalente ruimte. Door beide functies te combineren ontstaan er nieuwe, ruimere mogelijkheden. Het multifunctionele karakter gaat in dit project verder dan het gebouw dat in 2018 werd gerealiseerd. Ook de buitenruimte speelt hierin een belangrijke rol en kan de functionaliteit van het gebouw versterken. Ontwerper: URA - Yves Malysse, Kiki Verbeeck

Sinds 2019 is de knalgele reddingspost in Knokke-Heist een echte eyecatcher. Hij doet dienst als veiligheidsgebouw, met sanitair, een lokaal voor strandreinigingsdiensten en een eerstehulppost, maar ook als hoofdredderspost, CP-OPS voor brandweer en uitvalsbasis voor de strandpolitie. De gemeente zocht hier naar een opvallend ontwerp, dat uiteindelijk een nieuw iconisch gebouw is geworden. Ontwerper: Compagnie O/John Körmeling

Het nieuwe sociaal huis in LangemarkPoelkapelle werd in 2019 als een tweeluik tegen het huidige gemeentehuis in de Kasteelstraat gebouwd. Het gemeentehuis fungeert als formeel luik, het sociaal huis heeft een informeler, huiselijker karakter. Een centrale trap verbindt de verdiepingen en toont een verrassende architectuur. De uitbreiding van het gemeentehuis in Langemark door Tom Thys architecten is gekoppeld aan de heraanleg van de openbare ruimte en een visie op de verdere verdichting van de kern. Het nieuwe gemeenteplein is onderdeel van een groter geheel; een nieuw gemeentepark als verbinding tussen spoorweg en kerk. Ontwerper: Tom Thys i.s.m. Sileghem & Partners, Tech 3, Buro Groen

De Leiemeersen aan de monding van de Heulebeek vormen een van de laatste grotere openruimtegebieden in de Leievallei binnen het stedelijk gebied van Kortrijk. In het Vlaspark in Kuurne komen verschillende netwerken van voetwegen en fietspaden samen. Mede door de aanwezigheid van een waardevolle hoeve en de voormalige vlassites Sabbe en Verschaeve, biedt het meersengebied tussen Leie en Heulebeek nu nog meer mogelijkheden om hier recreatieve activiteiten te ontwikkelen. Ontwerper: Delva Landscape architects/ WINVORM Plusoffice