200707tuinenstene40800x600.jpg omslag
Provider image

De Tuinen van Stene is het eerste landbouwpark in Vlaanderen. Er is een bioboerderij, er grazen schapen en koeien, er worden innovatieve gewassen geteeld. Tegelijk is het een groenruimte voor de Oostendenaren, een plaats voor ontspanning, een paradijs voor wandelaars en fietsers.

Oostende, dat is de zee, het strand, de dijk, het bruisende stadsleven. Minder bekend is de verrassend groene rand. Het Groen Lint verbindt alle groenzones en landschappen in de stadsrand. Het is een aantrekkelijk traject van 35 kilometer lang voor fietsers en voetgangers, dat vijftien bestaande en nieuwe groengebieden verbindt. Langs het Groen Lint werkt de stad aan een groene, publieke ruimte met aandacht voor het behoud van natuur en nieuwe natuurontwikkeling, voor energie en nieuwe vormen van energieontwikkeling, voor de klimaatverandering en het belang van water en het vasthouden ervan. Ook stedelijke landbouw en gezonde voeding hebben een belangrijke plaats in het Groen Lint, onder meer in de Tuinen van Stene.

De Tuinen van Stene is een voedselpark van 35 hectare landbouwgrond op de grens van het sterk verstedelijkte weefsel en het open poldergebied. Het bestaat uit vier deelruimtes. In de poldertuin is het CSA-project (community supported agriculture) De Biopluktuin gevestigd. De leden oogsten er wekelijks de opbrengsten van het land dat de bioboer bewerkt. Er is ook een publieke boomgaard. Het waterweidelandschap is het centrale gedeelte van de Tuinen van Stene. Op de natte weiden grazen koeien en vooral schapen. In het akkerlandschap worden innovatieve gewassen geteeld en voorgesteld aan de parkbezoekers. Het voedselplatform ten slotte is een kade aan de achterkant van de baanwinkels aan de Torhoutsesteenweg. Daar heeft een interactie plaats tussen het voedselpark en het commerciële lint, de ter plaatse gekweekte groenten worden van daaruit verdeeld. Aan de rand van het voedselplatform komt een uitkijktoren met zicht op de diversiteit en de uitgestrektheid van het gebied.

Het nieuwe Oostendse stadspark wordt beheerd door de landbouwers in het gebied. Gemaaide graspaden tussen de verschillende delen van het gebied trekken wandelaars aan, banken en houten terrassen nodigen uit voor een pauze. Er is veel aandacht voor waterbuffering. In de toekomst worden ook windmolens geplaatst. De Tuinen van Stene kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject. Er is veel aandacht voor samenwerking met en tussen landbouwers, bewoners en ondernemers. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met het Sint-Andreasinstituut aan de rand van de Tuinen van Stene. De school stelde een deel van haar gronden ter beschikking voor een nieuwe fietsontsluiting, in ruil kwam er een fietsenstalling voor gedeeld gebruik en een pergola in het park die ook dienst doet als buitenklas. Zeshonderd meter nieuw fietspad zorgt ervoor dat de leerlingen veiliger naar school kunnen fietsen. •

 

Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal
Voor Lokaal 09 | 2020