Webinar startschot van het Netwerk Klimaat

Wat is het Netwerk Klimaat?

De VVSG kreeg van de Vlaamse regering het vertrouwen om de ondersteuning van de lokale besturen op vlak van klimaat vorm te geven. Het regeerakkoord bevat doelstellingen om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen op hun grondgebied te verminderen en de hernieuwbare energieproductie te verhogen. 

Lokale besturen zijn hierin een cruciale speler. Een grote meerderheid onderschreef dan ook de burgemeestersconvenant. Maar er liggen nog heel wat uitdagingen op de plank. 

Het Netwerk Klimaat moet zorgen voor een professionele ondersteuning in samenwerking met tal van betrokken partners. Geen praatbarak, maar een hands-on aanpak gericht op concrete resultaten op het terrein. Die moeten dan op hun beurt als voorbeeld dienen voor andere lokale besturen. Jaarlijks wordt een werkingsprogramma opgesteld dat de werking moet concretiseren. 

Klankbordgroep

Het Netwerk Klimaat is er in de eerste plaats voor de lokale besturen. Daarom wordt van bij de start van het project een klankbordgroep gemeentes samengesteld. Zo hebben jullie de gelegenheid om de vinger aan de pols te houden, en zorgen we ervoor dat de werking afgestemd is op de noden van de lokale besturen. 

Startschot

Op vrijdag 4 december organiseert het Netwerk klimaat een eerste webinar. We geven meer informatie over de opstart, de samenstelling en de doelstellingen van het netwerk. Daarnaast bieden we geïnteresseerde leden ook de kans zich kandidaat te stellen voor het de klankbordgroep.

 

Kan je niet aanwezig zijn, wees niet getreurd! De webinar kan je nadien herbekijken.