Afbeelding Mortsel bestuift.png
Provider image

‘Mortsel bestuift’ is de overkoepelende term voor alle participatieprojecten in Mortsel. Het eerste project, en daarmee ook de lancering van ‘Mortsel bestuift’, was een traject in kader van het participatiereglement en het meerjarenplan.

Doelstelling

Traject met de burger

Samen met onze burgers zoeken we obv inspirerende verhalen naar een algemeen, gemeenschappelijk kader dat duidelijk maakt wat we verstaan onder participatie en ook wat de voorwaarden voor participatie zijn. We kwamen samen op een avond en lieten mensen aan het woord die vertelden over succesvolle participatieprojecten, zowel in Mortsel als buiten Mortsel. We spraken hiervoor burgers, vrijiwilligers en burgerinitatieven aan. De avond werd in goede banen geleid door Levuur en een groep ambtenaren van Mortsel werden opgeleid en ingezet als tafelbegeleiders.

Traject met adviesraden

We organiseerden drie sessies waarin we een sterkte-zwakte analyse deden van de huidige adviesraden, vooruit keken naar wat nodig/nuttig was en verder bouwden op het resultaat van de denkavond met de losse burger.

Uit deze trajecten kwamen twee ‘charters’:

  • 7 bouwstenen van participatie in Mortsel
  • 7 sleutels voor verandering voor adviesraden

Het traject met Levuur eindigde voor dit traject hier, maar intern bleven we samen verder werken aan de invulling naar een concreet participatiereglement.

In een tweede deel vroegen we iedereen die iets met Mortsel had om ideeën om Mortsel in de toekomst nog beter te maken. We deden dit door online ideation, maar organiseerden veel offline ‘babbels’ om alle doelgroepen mee te krijgen. We kregen hiervoor een aantal methodieken aangereikt door Levuur maar bouwden ook een eigen aanpak zodat de collega’s, vrijwilliges en burgers hier zelf mee aan de slag konden. Op basis van die verzameling van ideeën, in totaal een 460-tal, clusterden we thema’s en ideeën waarmee we tijdens de ‘toekomstdag’ aan de slag gingen. Op die dag identificeerden we een aantal punten die opgenomen werden door henzelf, verenigingen en door het bestuur.

Met die laatste gingen we dan intern aan de slag in de opmaak van het meerjarenplan, waarbij we ook intern cocreatief te werk gingen. Zo verenigden we punten van burgers, ambtenaren en politici en kwamen we tot een meerjarenplan waaraan iedereen een bijdrage deed.

 

Bereik

Door dit traject heen zijn we overtuigd van het inzetten van een combinatie van verschillende methodieken. Zo zien we digitale bevraging altijd als ondersteunend en niet als primair, en organiseren we eerder kleinschalige, laagdrempelige en vindplaatsgerichte momenten dan grote evenementen om een voldoende gevarieerd publiek te bereiken. Wanneer we toch een grootschalig moment plannen, organiseren we voortrajecten zodat de stem van groepen die niet naar zo’n moment komen meegenomen wordt.

Tips

Succesfactoren

Het grootste leerproces voltrok zich allicht intern. Het is stap voor stap groeien, durven proberen, en soms experimenteren. Zolang alles in een open, transparante sfeer gebeurt naar alle betrokkenen (burgers, politiek, intern) mag je ook falen.

Valkuilen

Zelfreflectie bij elke speler. De mate waarin vooraf bedachte ideeën al beslag leggen op interpretatie van al wat volgt. Durven lossen, écht luisteren en vooral belangen op tafel leggen.

Uitdagingen

Combinatie van enkele enthousiastelingen met realistische, bescheiden brillen. Niet overtuigen maar bemiddelen. Niet sneller willen gaan dan kan, de oprijlaan eerst samen plaveien en timmeren voor er een kasteel bij te zetten.

Toekomstplan

Dit eerste project was de opstap naar meer en vooral andere participatievormen. Kernwoorden voor ons zijn verbinden, dialoog en samenwerking stimuleren en proberen.

Praktisch

contactpersoonSarah Renaerts

meer info: www.mortselbestuift.be

opstart: juni 2018

 

betrokken diensten binnen de gemeente

Binnen ons lokaal bestuur Mortsel hebben we geen aparte diensten meer voor jeugd, sport, … we richtten een kerngroep participatie op met collega’s uit heel de organisatie, omdat we de hele organisatie er van willen doordringen dat het niet gaat om extra projecten maar een veranderde aanpak van de werking.

externe partners

Levuur - treecompany