Mol: één dienst samenlevingsopbouw

"Enerzijds versterken we mensen om te kunnen participeren aan de samenleving en anderzijds willen we
diezelfde samenleving ook toegankelijker maken. We willen diensten en instanties helpen nadenken over alle
mogelijke manieren om ook de kansengroepen te bereiken,’ zegt Tine Vreys van de Molse dienst Samenlevingsopbouw. De facto werken gemeente en OCMW in deze dienst al een hele tijd samen. Niet dat het gemakkelijk is, maar het loont, vooral voor de samenleving.

Lees meer!