2022Lokaal03 - Mobiliteitsswitch.png
Provider image

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Reizigers zullen zich anders verplaatsen. Om iedereen vooraf goed te informeren is er stapsgewijze communicatie nodig, van de Vlaamse overheid én de lokale besturen. In dit artikel lees je meer over de mobiliteitsswitch en de eerste publiekscampagne in het voorjaar.

Basisbereikbaarheid is de nieuwe mobiliteitsvisie van Vlaanderen. Op basis van de reële behoeften van de reiziger wordt het openbaar vervoer hertekend. Belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra, zijn vlot bereikbaar. De bussen en trams van De Lijn blijven een vaste waarde in het openbaarvervoernetwerk en worden aangevuld met flexvervoer. Op drukke lijnen verhoogt het aanbod bussen en trams, zodat meer mensen comfortabel kunnen reizen. Andere lijnen krijgen een nieuwe, snellere route. Op locaties waar veel minder mensen vertrekken en aankomen, komt flexvervoer. Dit zijn vervoermiddelen die reizigers zelf kunnen reserveren en die geen vast traject volgen. Zowel bussen en taxi’s als deelfietsen en deelauto’s worden hiervoor ingezet.

 

Combimobiliteit met Hoppin

Naar het station fietsen om de trein te nemen, of met de auto tot aan een park & ride rijden om daar de tram of de fiets naar het stadscentrum te nemen: het gecombineerde gebruik van die vervoermogelijkheden om de reiziger van punt A naar punt B te brengen, heet combimobiliteit en het is een essentieel onderdeel van de nieuwe mobiliteitsvisie. Hoppin moet die visie zichtbaar maken in het straatbeeld en herkenbaar voor de gebruiker. Het verbindt alle onderdelen van het openbaarvervoernetwerk. Hoppinpunten zijn knooppunten waar reizigers vlot overstappen van bijvoorbeeld tram of bus naar deelfiets of -auto. Bij de Hoppincentrale kunnen reizigers terecht met al hun vervoersvragen. Zij kunnen via de app, de website of het callcenter een reis plannen, flexvervoer boeken en op termijn ook betalen.

Els Maesen, Product Owner Hoppincentrale: ‘We zijn volop bezig met de ontwikkeling van de Hoppinapp en hebben net de eerste gebruikerstesten achter de rug. We willen de app zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken om reizigers te ondersteunen. Wie geen toegang heeft tot digitale kanalen, kan bellen om een rit te reserveren.’

Op weg naar de switch

De Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen werken in 2022 samen om verder deze nieuwe mobiliteitsvisie te realiseren. De Hoppincentrale wordt uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, De Lijn optimaliseert haar nieuwe net en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Nikka Curinckx, voorzitter Team MOW voor Vervoerregio Kempen: ‘Er komt heel wat bij kijken. De 28 gemeentes van onze vervoerregio op één lijn krijgen, samen met de bovenlokale partners, is een complexe oefening die veel tijd, energie en aandacht vraagt van alle betrokkenen. Voor het openbaarvervoerplan is dit ons als regio gelukt, een hele prestatie. Momenteel zijn we hard aan het werk om hetzelfde te bereiken voor ons regionaal mobiliteitsplan.’

Eerste publiekscampagne met lokale besturen

Om iedereen vooraf goed te informeren is er stapsgewijze communicatie nodig. In maart start de eerste publiekscampagne. De lokale besturen krijgen de vraag om een redactionele bijdrage over de mobiliteitsswitch te verspreiden via hun verschillende kanalen. Centraal staat een publicatie in het infomagazine van de stad of gemeente. Daarnaast is er campagnemateriaal voor de website, een gedrukte of online nieuwsbrief en socialemediakanalen.

Catherine Hechter, communicatiemedewerker Departement Mobiliteit en Openbare Werken: ‘We hebben de steden en gemeenten nodig om het verhaal van de mobiliteitsswitch mee uit te dragen. We hopen vurig dat ze de redactionele bijdrage dit voorjaar publiceren. Infomagazines worden doorgaans aandachtig gelezen. Ze zijn dan ook het ideale medium om aan de Vlaming uit te leggen hoe ons openbaar vervoer er in de toekomst zal uitzien.’

Gebruik de communicatietoolbox

De mobiliteitsswitch zal de verplaatsingen van vele reizigers beïnvloeden. Om iedereen mee te krijgen is sterke communicatie noodzakelijk, en de eerste publiekscampagne is nog maar het begin. Naarmate de uitrol concreter wordt, zullen er grotere campagnes volgen.

Steden en gemeenten zijn een belangrijke partner in de communicatie over de mobiliteitsswitch. Daarom is er een toolbox ontwikkeld waar alle communicatietools te vinden zijn. Iedereen kan ermee aan de slag gaan in de eigen vervoerregio, stad of gemeente. Op die manier wordt een sterk en eenvormig verhaal gebracht naar de burger. —

 

Catherine Hechter is communicatiemedewerker bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid
Voor Lokaal 03 | 2022

Zie ook vvsg.be/basisbereikbaarheid

Combimobiliteit in Heist-op-den-Berg

Combimobiliteit of het combineren van verschillende vervoermiddelen is een essentieel onderdeel van basisbereikbaarheid. In Lier, Diest, Lokeren en Heist-op-den-Berg ging in december 2020 een proefproject van start om nieuwe inwoners kennis te laten maken met deze relatief nieuwe manier van zich verplaatsen. ‘Mensen die verhuizen binnen de gemeente en nieuwe inwoners krijgen een gratis kennismakingspakket,’ zegt Katleen Vantyghem, schepen van Lokale Mobiliteit in Heist-op-denBerg. ‘Met de Mobib-kaart kunnen alle gezinsleden gedurende een maand gratis gebruikmaken van het aanbod van De Lijn in heel Vlaanderen. Gedurende twee maanden zijn ze gratis lid van Cambio, de aanbieder van deelauto’s. Voor het gebruik van een auto moeten ze wel betalen.

Het lidmaatschap van het deelfietssysteem Blue-bike is gratis gedurende een jaar. Ook hier is het gebruik wel betalend. Van de iets meer dan 2000 adreswijzigingen sinds de start van het proefproject is bij bijna 450 een proefpakket aangevraagd. We hebben er geen zicht op of deze mensen ook nadien gebruik blijven maken van de alternatieven voor de individuele auto. In grote steden vindt combimobiliteit steeds meer ingang, in meer landelijke gemeenten zie ik in eerste instantie vooral mogelijkheden als alternatief voor de tweede auto in een gezin.’ Combimobiliteit vraagt ook het verknopen van verschillende vervoerwijzen.

Heist-op-den-Berg heeft voorlopig twee Hoppinpunten: aan het station en in de Leopoldlei in het centrum. Schepen Vantyghem: ‘Aan het treinstation zijn er parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s, bussen houden er halt, er zijn Blue-bikes, er is een pakjesautomaat. We bekijken nog of er ook deelauto’s komen. In het centrum van de gemeente is er een Hoppinpunt aan een belangrijke bushalte in de Leopoldlei. Daar is een relatief grote parking voor auto’s, er staan twee deelauto’s van Cambio en er komen deelfietsen. We werken aan een aangename wachtzone voor jongeren die de bus nemen. In een volgende fase willen we in elke deelgemeente een Hoppinpunt realiseren.’ —

 

Bart Van Moerkerke is redacteur Lokaal