DSC8003.jpg
Provider image

Werken aan het openbaar domein zijn dikwijls noodzakelijk voor een betere veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van straten en kernen. Een kwalitatief openbaar domein leidt niet alleen tot een vlottere en/of veiligere bereikbaarheid en een betere leefbaarheid maar ook tot een aangenamer woon- en winkelklimaat. Als een goede huisvader proberen de gemeenten aan deze noodzaak tegemoet te komen. Deze werken gaan evenwel vaak gepaard met hinder. Vooral inwoners en handelaars worden getroffen door deze hinder. Handelaars zijn soms moeilijk bereikbaar en lijden inkomensverlies.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Politei Lokaal-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Politeia lokaal-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Politeia.