PSA RP 2 raoul paridaens.jpg
Provider image

Eén jaar na de fusie heeft geen enkele burgemeester van de zeven fusiegemeenten spijt van deze omslachtige operatie, want al waren de voorbije twee jaar bijzonder zwaar, hun gemeente is er flink op vooruit gegaan. Als burgemeester van Aalter noemt Pieter De Crem de fusie zelfs een daad van goed bestuur. ‘Bestuur en gemeente komen er sterker uit.’ Lokaal ging met de burgemeesters en de algemeen directeurs praten. De voorbereiding, de partnerkeuze, de naamgeving, de reacties van de bevolking en het politieke luik komen in deze aflevering aan bod. Volgende maanden belichten we de vruchten van een fusie: nieuwe investeringen, een nieuwe organisatie en nieuwe dienstverlening. Hieronder lichten we de fusie van Puurs met Sint-Amands toe.

Puurs-Sint-Amands

Burgemeester Koen Van den Heuvel, algemeen directeur Raoul Paridaens 
Puurs 17.500 inwoners, Sint-Amands 8500, samen 26.000 
Aantal medewerkers: 475 (375 VTE) 
Puurs 33 km², Sint-Amands 15 km², samen 48 km²

In de sterren geschreven

Klein-Brabant telt niet alleen Puurs en Sint-Amands, er is ook Bornem waarmee Puurs een sociologische eenheid vormt. ‘Maar Bornem had geen fusie nodig,’ zegt algemeen directeur Raoul Paridaens. ‘Het is met 20.000 inwoners en veel industrie een sterke gemeente op zich. Puurs had het ook niet echt nodig, maar we hadden wel interesse om groter en sterker te worden. Dankzij de fusie kunnen we de investeringskosten spreiden over 26.000 inwoners in plaats van over 17.000. Sint-Amands werkte met beide gemeenten samen, maar kwam financieel al niet meer rond in de vorige legislatuur.’

Het was de burgemeester van Sint-Amands die bij Koen Van den Heuvel aanklopte. ‘Ook al was hun gemeentehuis pas vernieuwd, ze zouden met hun autofinancieringsmarge in het rood gaan. In Sint-Amands waren er in de hele vorige legislatuur twaalf miljoen euro investeringen gebeurd, in het oude Puurs investeerden we elk jaar dat bedrag. Mensen zagen ook dat er in Breendonk een sporthal en een lokaal dienstencentrum was en niet in het nabijgelegen Oppuurs dat tot Sint- Amands behoorde. Sint-Amands had geen financiële capaciteit.’

De toenadering was al in 2017 gestart met een gezamenlijk zorgbedrijf. Een derde van de activiteiten van het personeel gebeurde al samen. Dat traject liep goed, er was wederzijds vertrouwen. Beide gemeenten hadden bovendien gemeenschappelijke ambtenaren door de intergemeentelijke samenwerking. Raoul Paridaens: ‘Ook al gebeurde er eveneens veel gemeenschappelijk met Bornem, zoals op het vlak van cultuur, gemeentelijke handhaving en wonen, we zijn voor het haalbare traject gegaan. Je kunt natuurlijk wachten op de ridder op het witte paard, maar wij wilden liever de koe bij de horens vatten.’

 

Een naam voor het kind

In Puurs en Sint-Amands lag de keuze van de naam moeilijker. Klein-Brabant was mooi geweest als Bornem had meegedaan. Maar toen Bornem niet wilde fuseren, werd de naamgeving een heikel punt. Burgemeester Koen Van den Heuvel: ‘Beide gemeenten hielden aan hun naam. Oppuurs en Lippelo behoorden bij Sint-Amands, maar voelen zich zeker zo verbonden met Puurs. Daarom was het nadruk leggen op de acht leefgemeenschappen minder conflictueus. Het politieke compromis werd Puurs-Sint-Amands.’

'De identiteit van de inwoners situeert zich bij hun leefgemeenschap, de fusiegemeente is een overkoepelende identiteit. Dit stond centraal in ons citymarketingproject: een verbondenheid van acht leefgemeenschappen met de leefgemeenschap Puurs-Sint-Amands als geografisch en administratief centrum.’ 

 

Marlies van Bouwel is hoofdredacteur en Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal

 

Wil je graag weten hoe het Deinze, Kruisem, Lievegem, Aalter, Oudsbergen en Pelt vergaan is? Bekijk dan zeker de mogelijkheden van een abonnement op Lokaal magazine.