merelbeke.jpg
Provider image

MIA wil met laagdrempelige activiteiten cliënten empoweren en vereenzaming tegengaan. Deze deelwerking van de sociale dienst OCMW Merelbeke organiseert een lerend netwerk, dialoog en ontmoeting.

Merelbeke in actie voor mensen in armoede

Doelstelling

MIA wil met laagdrempelige activiteiten cliënten empoweren en vereenzaming tegengaan. Deze deelwerking van de sociale dienst OCMW Merelbeke organiseert een lerend netwerk, dialoog en ontmoeting.

  • Netwerk

Het initiatief wil cliënten die ver van de arbeidsmarkt staan via maatzorg (terug) activeren. We willen cliënten een volwaardige plek geven in de maatschappij. Daarbij is de uitbouw van een sociaal netwerk essentieel. Dit realiseren we door samen met de cliënten groepswerkingen uit te zetten, door samen op stap te gaan, samen een kerstfeest te organiseren… Het OCMW doet beroep op een ervaringsdeskundige in armoede en een doelgroepcoach die samen de verbinding maken tussen de cliënt en de maatschappelijk werker.

  • Vorming

Via een vormings- en activeringstraject versterken we mensen uit de doelgroep. We informeren hen over bepaalde wetgeving of het gebruik van duidelijke en correcte taal. We laten hen stilstaan bij de oorzaken en de impact van agressief gedrag. We bieden inzichten hoe om te gaan met mensen van andere culturen. Tot slot leiden we hen op tot mondzorgcoach.

  • Vrijwilligerswerk

Cliënten die lang niet meer actief zijn binnen het arbeidscircuit, activeren we via vrijwilligerswerk of arbeidsmatige activiteiten. De sociale kruidenier biedt mogelijkheden om ervaring op te doen en vaardigheden te verwerven. De sociale kruidenier is een ‘winkel’ waar gezinnen uit de gemeente terecht kunnen voor voedselpakketten en kleding. Een deel van de verse voeding bieden we gratis aan en voor de andere producten vragen we een kleine vergoeding. Om toegang te krijgen tot de sociale kruidenier, toon je een lidkaart uitgereikt door het sociaal huis. Een lidkaart wordt op basis van een sociaal onderzoek toegewezen.

De maatschappelijk werker, de ervaringsdeskundige in de armoede, de doelgroepcoach en een 30-tal doelgroepmedewerkers bouwen samen de sociale kruidenier uit. Elke deelnemer krijgt op een evenwaardige manier een stem bij de uitbouw en de werking van de sociale kruidenier. Via deze weg worden heel wat vaardigheden verworven: leren spreken in groep, leren luisteren naar mekaars standpunten, standpunten leren verwoorden, uitspreken van conflicten…

  • Materiële steun

We bieden materiële ondersteuning aan mensen met een beperkt inkomen. Helaas kunnen heel wat mensen niet of moeilijk rondkomen zonder materiële steunverlening. Vanuit het OCMW hebben we de principes van de Sociaal Kruideniers Vlaanderen onderschreven.De sociale kruidenier wil niet alleen een kwaliteitsvol alternatief bieden voor noodhulp. Ze wil eveneens een ontmoetingsplaats zijn in het kader van de armoedebestrijding. Door financieel zwakkeren uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek, vervullen we ook een maatschappelijke rol. In onze winkel vinden mensen een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomende hulp die hun leven weer op de rails kan zetten.

Bereik

Het sociaal huis heeft samen met het OCMW een intensieve en aanklampende werking uitgebouwd om zoveel mogelijk kwetsbare inwoners binnen onze gemeente te bereiken. Ook verbinding maken met lokale zorgverstrekkers van verschillende echelons is hierbij essentieel. Op deze manier kan de detectie van kwetsbare inwoners op een zo breed mogelijke wijze aangepakt worden.

Neveneffect

Een belangrijk neveneffect is dat je als hulpverlener in een andere verhouding komt te staan met je cliënt. Je staat veel meer op voet van gelijkwaardigheid. Dit zorgt ervoor dat de hulpverleningsgesprekken op een andere manier verlopen. De problemen kunnen gemakkelijker en directer benoemd en besproken worden dankzij het opgebouwde vertrouwen.

We spreken cliënten ook op een andere manier aan. Ze zijn niet uitsluitend de inwoner met problemen, maar we zien hen als mens in zijn totaliteit. Het betekent niet omdat iemand schulden heeft dat ze daarom geen goede moeder of vader zijn. Misschien zijn cliënten wel zeer handig of kunnen ze lekker koken of zijn ze bijvoorbeeld een echte filmkenner... De beeldvorming van de doelgroep krijgt op die manier een andere dimensie.

Een minder positief neveneffect is dat cliënten niet graag verhuizen buiten de gemeente.

Hindernis

Het uitbouwen van deze bijzonder waardevolle initiatieven worden niet gesubsidieerd. Het is de lokale overheid die de kost van deze werking draagt. Alles valt of staat met de mate waarin de lokale overheid bereid is om in deze werking te investeren. Daarnaast vraagt het ook van de maatschappelijk werkers een niet te onderschatten omslag in hun manier van werken met de cliënten.

Tip

  • Indien je als lokaal bestuur een dergelijke werking wil uitzetten, moet dit door een volledige beleidsploeg gedragen worden.
  • Je kan dit niet opzetten zonder te investeren in personeel en werkingsmiddelen.
  • Je hebt een duidelijk kader nodig waarbinnen de werking wordt uitgebouwd.
  • Van bij de start moet je cliënten bij dit initiatief betrekken. De ondersteuning van een ervaringsdeskundige in de armoede was bij de uitbouw van onze werking zeer waardevol.

Meer

Contactpersoon: Barbara De Decker, maatschappelijk werker

Contactgegevens: barbara.​dedecker@​ocm​wmer​elbe​ke.​be of 09 210 71 32

Lees meer https://www.merelbeke.be/leven-en-welzijn/welzijn-en-gezondheid