Artikels

Achtergrondinformatie

Interessante partners

Bataljong (voor jeugdambtenaren en schepenen van jeugd)

Netwerk Lokaal Sportbeleid (voor vrijetijds- en sportambtenaren, schepenen van sport en vrije tijd)

Vlaamse Dienst Speelpleinwerking

VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, verbindt partners die werken met en rond kinderen)

Sport Vlaanderen (met een sportaanbod voor scholen)

Gezinsbond (standpunt over inzetten op toegankelijkheid in buitenschoolse opvang en activiteiten)

Mentes (ondersteuningsnetwerk voor private organisatoren kleuteropvang met kwaliteitslabel)