Mechelse jongeren werken mee aan veilig uitgaan

Uit een bevraging in de Stad Mechelen bleek dat 50% van de respondenten te maken kreeg met seksuele intimidatie bij het uitgaan. De stad Mechelen besloot dat actie nodig was en werkte daarvoor, samen met de Jeugddienst, Studio Dott en Imec aan een onderzoekstraject. Het traject ging van start met een digitale bevraging bij de jongeren over het nachtleven. 341 jongeren vulden de vragenlijst in.  Dit gaf de stad meteen een beeld van hoe jongeren het uitgaan in de stad ervaren en welke problematieken er zijn. Na de bevraging organiseerde de stad een "idea jam", een creatieve workshop samen met de jongeren om verschillende scenario's in het Mechelse nachtleven te bekijken: welke problemen of ongemakken ervaren ze, wat zijn mogelijke oplossingen? Naast het gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken, werden ook bestaande databronnen geanalyseerd (aangiften, meldingen…). Er werd ook gebruik gemaakt van geconnecteerde technologie: enkele jongeren werden uitgerust met een smart watch die de emotie van jongeren tijdens het uitgaan kon tracken (hartslag, temperatuur) en hun geo-locatie. Zo konden de onderzoekers zien wanneer jongeren zich op een bepaalde plek angstig voelden. De bedoeling van dit onderzoek was om in eerste instantie goed zicht te krijgen op de problematieken die er spelen, het gevoel van intimidatie bij jongeren bespreekbaar te maken én om na te denken over mogelijke oplossingen waarbij technologie als "enabler" kan dienen.

Op basis van dit onderzoek en de input van de jongeren, formuleerden de projectpartners enkele slimme voorstellen. Hierbij ligt de focus vooral op fietsende jongeren en het traject dat zij afleggen tijdens het uitgaan. Mogelijke oplossingen zijn slimme, interactieve verlichting langs het traject en een goed verlichte "community point" met een camera waar jongeren zich veilig kunnen voelen, en hun GSM kunnen opladen, gebruik kunnen maken van Wi-fi, rechtstreeks een melding kunnen doen bij de politie, een fietsherstelkit en fietspomp terugvinden…

De Stad Mechelen werd voor dit project beloond met de Slim in de Stad-prijs 2017.  In het kader van de City of Things-call ontving de Stad recentelijk een subsidie om het projectidee rond de geconnecteerde openbare verlichting verder uit te werken.