Mechelen en Brugge werken samen aan Europees project SCIFI

SCIFI staat voor "Smart City Innovation Framework Implementation" en is het Interreg project van de steden Brugge, Mechelen, Delft en Saint-Quentin. De steden werken samen met twee networkorganisaties: Agoria en Cambridge Cleantech en twee kennisinstellingen: Faubourgh Numerique en the University of Southampton.

Scifi heeft de ambitie de markt voor Smart City initiatieven in Europa te verbeteren. 

Op dit moment zijn er twee grote drempels die dergelijke initiatieven in de weg staan:

  • Steden, en dan vooral middelgrote en kleinere steden, hebben noch de kennis noch voldoende capaciteit om op grote schaal open data ter beschikking te stellen.  Daarbij zou die data bovendien nog moeten aangeboden worden op een internationaal gestandaardiseerde manier, en in een vorm die automatisch kan gelezen worden door andere computers/machines
  • Er is momenteel een (grote) kloof tussen de bedrijfswereld en de steden.  Mede als gevolg van de strikte aanbestedingsregels, is de interactie tussen beide beperkt tot een aankoper - aanbieder relatie.  Hierdoor is er niet altijd een match te vinden tussen de correcte vraag vanuit een stad en een aangeboden product vanuit een bedrijf, met als gevolg dat Smart City toepassingen vaak blijven hangen in een pilootfase, of eerder als 'gadget' aanzien worden

Met het project wordt gewerkt aan een sterk netwerk, waar zowel de steden als de bedrijven met elkaar verbonden worden, daarin ondersteund door kennisinstellingen.

Dit netwerk heeft verschillende doelen:

  • Steden komen met elkaar in contact, en definiëren op die manier gezamenlijke uitdagingen.  Ze engageren zich om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen voor een uitdaging die in elk van deze steden belangrijk is.
  • Steden leren van elkaar, van kennisinstellingen en van bedrijven welke standaarden er bestaan om datasets te publiceren op een correcte manier.  Door het delen van deze standaarden en de methodologie om vanuit de bronsystemen gegevens te gaan verwerken op openstellen, wordt de drempel voor publicatie drastisch verlaagd.  Bovendien publiceren we in eerste instantie die datasets die belangrijk zijn voor de uitgeschreven uitdagingen, zodat de inspanningen gespreid worden in de tijd
  • Door een gezamenlijke uitdaging te publiceren, is het voor de markt meteen duidelijk dat er een groter potentieel is voor een ontwikkelde toepassing/oplossing.  Dit is een win-win situatie: de kost voor een stad gaat omlaag, gezien de ontwikkelkost gedeeld wordt over meerdere steden.  Bedrijven zien veel sneller een business model, en er zullen dus veel meer mogelijke ontwikkelaars zich aanbieden
  • Het netwerk zal ook op zoek gaan naar verbeterde manieren om aan te besteden, zodat eerder een traject kan gestart worden waarin een oplossing kan gemaakt worden in samenwerking tussen een bedrijf, de stad en burgers of andere geïnteresseerden

 

Binnen het project zullen uitdagingen aangepakt worden in de domeinen Mobiliteit, Slimme Energie en Aantrekkelijke Leefomgeving (Netheid en Milieu)

In juli 2018 opende een oproep naar bedrijven die een idee hebben voor een oplossing voor een uitdaging in één van de domeinen. De geselecteerde bedrijven zullen uitgenodigd worden voor een acceleratorproject gedurende zes maanden in 2019 waarbij ze zullen samenwerken met verschillende experten om hun idee te vertalen naar een duurzaame bedrijfscasus.

Zij ontvangen hiervoor:

  • Financiering tot 10.000 euro voor hun proof of concept;
  • Toegang tot accelerator, door Faubourg Numerique, Agoria & Cambridge CleanTech
  • Toegang tot hardware en technisch materiaal zoals sensoren
  • Een opportuniteit om voor een succesvolle piloot hun oplossing te gaan implementeren