Jan.png
Provider image

Het zijn psychologische problemen, een ernstige drugsverslaving en een relatiebreuk die Jimmy voor de eerste keer bij het OCMW doen belanden. Hij is suïcidaal en wordt meermaals opgenomen in de psychiatrie. Het is augustus wanneer Jimmy terecht komt bij het Team Intensieve Begeleiding (TIB). Jan ziet een dakloze dertiger voor zich, waarmee je moeilijk contact kan leggen.

Jan kent hem een referentieadres en leefloon toe, maar maakt zich ook zorgen over Jimmy’s fysieke en mentale gezondheid. Jimmy krijgt de drugswereld niet van zich afgeschud. Op een nacht meldt hij zich uitgeput bij de politie. Hij vreest voor zijn veiligheid. Maar het is zijn gezondheid die hem velt. Diezelfde nacht nog wordt hij in het ziekenhuis opgenomen en met spoed geopereerd. Vanaf dan houdt Jan nauw contact met hem. Jimmy staat opnieuw open voor een opname in de psychiatrie.

Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis plaatst Jan hem op de wachtlijst van de PAAZ-afdeling (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis). Maar eerst moet Jimmy nog een tweede ingreep ondergaan en is er die wachtlijst. Wat volgt toont aan hoe maatschappelijk werk het verschil kan maken. In afwachting van een opname in de PAAZ-afdeling vraagt Jan aan de sociale dienst van het ziekenhuis om Jimmy een aantal dagen langer te laten blijven. Dit gaat echter niet want de beddendruk in het ziekenhuis is te hoog. Jan neemt rechtstreeks contact op met de arts die Jimmy geopereerd heeft. Die toont begrip voor de situatie. Samen krijgen zij dit geregeld.

Vertrouwen

De eeuwig pessimistische Jimmy is verrast. Dat mensen zo veel moeite voor hem doen, boezemt hem vertrouwen in. Zijn verblijf in de PAAZ-afdeling verloopt in eerste instantie gunstig. Jan begeleidt hem bij elke administratieve stap in de buitenwereld. Een nieuwe
identiteitskaart halen, mutualiteit in orde brengen. Jimmy voelt dat hij er niet alleen voor staat. Zijn vertrouwen groeit zienderogen. De sociale dienst van de PAAZ-afdeling stelt een vervolgtraject voor: begeleid wonen. Jan gaat mee op intakegesprek.

Hoop

De dingen lopen als een trein. Zo lijkt het toch. Tot de trein soms van de rails geraakt. Want er passeren heel wat momenten waar Jimmy contact met het systeem dreigt te verliezen. Door zijn eigen gedrag, soms door de manier waarop het systeem georganiseerd is. Jan staatJimmy bij en gidst hem doorheen het administratieve doolhof. Alleen zo kan Jimmy het beschikbare hulpverleningsaanbod optimaal benutten.

Richting

Intussen zijn we enkele maanden verder en doet Jimmy vrijwilligerswerk. Hij is op zoek naar een gepaste opleiding met oog op betaalde tewerkstelling.

Ook aan de slag bij een lokaal bestuur? 

Doe mee aan de speeddate