Lokale voedselstrategie Roeselare

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Delphine Lerouge  (delphine.lerouge@roeselare.be ).  Roeselare zit in de verkennende fase. 

Presentatie: 1

Hoe en wanneer is de lokale voedselstrategie ontstaan? 

In Roeselare is er een team klimaat, bestaande uit verschillende mensen van verschillende beleidsdomeinen, die 1 keer per maand samen komen. Het thema voeding kwam heel vaak op de agenda maar niemand volgde dit thema structureel op vanuit een duurzame bril. Er miste eigenaarschap rond dit thema.  

Nu hebben de directeurs Mens en Ruimte de toestemming gegeven om eens een verkennend onderzoek te doen en met een concreet plan af te komen. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Roeselare is sinds een paar maanden actief, het is nog niet politiek afgetoetst dus in die zin mag het nog niet gepubliceerd worden. De schepen van klimaat is heel enthousiast om een voedselstrategie op te stellen maar dat is nog niet officieel afgeklopt in het schepencollege. 

Roeselare is sinds begin 2021 beginnen exploreren om een lokale voedselstrategie uit te werken. Momenteel zitten ze in een verkennende fase waarin ze intern prospectie doen bij de collega’s. Eerst zijn ze aan het onderzoeken wat er allemaal leeft in de organisatie, waar zijn mensen mee bezig, interne inventarisatie via 1-op-1 gesprekken.  

Ook wordt er gekeken hoe het bij andere steden wordt aangepakt waardoor er een stappenplan kan gemaakt worden. 

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Exploratiefase

Met welke diensten werken jullie samen ? 

In een eerste stap gaan ze intern op prospectie. Roeselare wil een groot intern draagvlak creëren, ook van de politiek, vooraleer ze volgende stappen zetten. Heel veel diensten worden daardoor betrokken. De inventarisatie wordt heel breed bekeken om te kunnen bepalen waar ze in de toekomst zullen inzetten. 

 • Dienst economie (waar ook landbouw onder valt) 

 • Het Welzijnshuis (sociale kruidenier) 

 • Dienst milieu en biodiversiteit 

 • Strategische cel (Europese projecten) 

 • Collega’s van de klimaatgroep 

 • Beleidsontwikkeling en armoede 

 • Dienst toerisme 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

In de tweede fase worden de externe partners betrokken. Er zijn een aantal grote spelers die bezig zijn met voeding in Roeselare: 

 • Huis van de voeding 

 • Afval communale 

 • Hogeschool die een opleiding heeft rond voedseltechnologie 

 • REO Veiling 

Subsidies: /

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Voedsel is een transversaal thema dat heel wat perspectieven opent. Er zijn opportuniteiten om veel meer dienstoverschrijdend te werk te gaan. De voedselstrategie is een goed middel om elkaars projecten te versterken. 

 • Een voedselstrategie een goede manier om het verhaal van de SDG’s concreter te vertalen  

 • Veel geleerd uit de goede praktijken van andere lokale besturen  

Uitdagingen: 

 • Een voedselstrategie is heel breed, we moeten nagaan wat de identiteit is van Roeselare. Prioriteiten van de verschillende spelers nagaan. 

 • Zoeken wat de rol is van Roeselare als overheid en vooral welke rol ze erin kunnen spelen want er gebeurt al heel veel.