Lokale voedselstrategie Erpe-Mere

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Kim Devos (kim.devos@erpe-mere.be , 053 60 34 41 ).  Erpe-Mere zit in de opstartfase. 

Hoe en wanneer is de lokale voedselstrategie ontstaan? 

Het diensthoofd van de dienst milieu kauwde al langer op de idee om een voedselstrategie op te maken. Er lopen al veel acties rond voedsel in Erpe-Mere, maar deze zijn eerder ad hoc. Begin 2020 ging Erpe-Mere van start in samenwerking met de provincie om een plan op te maken. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Vanuit de dienst leefmilieu werd een overzicht gemaakt van alle acties die er lopen binnen de stad. Erpe-Mere wilde een
voedselstrategie opmaken zodat ze verschillende acties meer structureel konden opnemen. Dit is (nog) niet uitgedraaid in een succesverhaal. Erpe-Mere heeft ondertussen veel lessen geleerd over wat er aanwezig is in de stad, maar er ligt nog geen concreet plan op tafel waarmee ze aan de slag kunnen. Hiervoor werd een beperkte kerngroep samengesteld met de dienst milieu en de
provincie die werd begeleid door een externe facilitator.

Daarnaast was er ook een bredere kerngroep waarin mensen vanuit de gemeenteraad, fair trade organisaties en andere schepenen betrokken waren. Momenteel wordt er geen prioriteit gegeven aan de opmaak van de strategie zelf, maar dat wil niet zeggen dat er verder geen acties rond voedsel zullen gevoerd worden.

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

zie toelichting voedselproject

Met welke diensten werken jullie samen ? 

 • Dienst milieu 

 • Dienst lokale economie 

 • Dienst cultuur – fair trade 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners: 

 • Via de Provincie Oost-Vlaanderen was er een externe consultant betrokken 

 • Lokale boeren en handelaars bevraagd (voor oa korte keten) 

Subsidies: Omgevingscontract van de Provincie Oost-Vlaanderen (provincie betaalt de helft) 

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/omgevingscontract.html 

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Door de vragen te stellen denken mensen er pas over na, in de toekomst gaan ze hopelijk sneller bereid zijn en open staan 

 • Communiceren en zichtbaar maken van de voedselinitiatieven 

 • Voeding verbindt! De stad kan hierin helpen om mensen te enthousiasmeren en nieuwe initiatieven aan te moedigen en mensen in contact met elkaar te verbinden. 

Uitdagingen: 

 • Timing, corona, en andere prioriteiten 

 • De voedselstrategie valt onder verschillende bevoegdheden en er moet nog afgewacht worden waar zij naartoe willen, de middelen zijn beperkt en er wordt momenteel geen prioriteit gegeven aan de lokale voedselstrategie. 

 • Er zijn heel veel initiatieven en engagementen die je kan aangaan maar vaak moet je ook keuzes maken, vanuit de VVSG, de provincie de mondiale doelstellingen, SDG’s… er komt heel veel bevraging. Als gemeente moet Erpe-Mere nog bepalen waar de focus voor hen ligt. 

 • Erpe-Mere vraagt zich af waar de meerwaarde ligt om alles te samenvatten en een plan op te maken, de initiatieven zoals de markten gaan toch sowieso door 

 • We willen graag de korte keten betrekken in het voedsel verhaal, maar die mensen hebben het al zo druk en zijn niet snel bereid om er nog extra werk bij te nemen zoals markten of andere initiatieven. 

 • Voedsel verbindt. Maar vele mensen, vooral de oudere generaties, zijn niet bereid om hun voedingspatroon aan te passen en voelen zich snel persoonlijk aangevallen. 

 • Een andere uitdaging is dat het politiek heel gevoelig ligt: ze willen enkel lokaal eten maar in Erpe-Mere is er enkel witloof en melk.