Wil je starten met het uitbouwen van een kinderopvangvriendelijke gemeente? Lees dan zeker deze algemene handleiding.

​Heel wat lokale besturen nemen het initiatief om organisatoren van kinderopvang beter te ondersteunen of starters aan te trekken.  Het hebben van een voldoende aanbod kinderopvang op het grondgebied van de gemeente is belangrijk voor het lokaal bestuur: het zorgt ervoor dat jonge ouders arbeid en gezin kunnen combineren, helpt de activeringsdoelstelling van een OCMW mee realiseren, draagt bij tot de ontwikkeling van jonge kinderen, enzovoort. 

De vergunning en subsidiëring van de kinderopvang is een Vlaamse bevoegdheid. Het lokaal beleid en de lokale middelen kunnen de inspanningen van de Vlaamse overheid versterken. 

Een gebouw ter beschikking stellen

Net zoals de meerderheid van de ondernemers zijn starters in de kinderopvang in eerste instantie op zoek naar een locatie en een financieel duwtje in de rug. Infrastructuur vinden die geschikt is om kinderopvang te organiseren is immers niet evident. 

Deze beknopte nota geeft je informatie die je als lokaal bestuur nodig hebt om gemeentelijke infrastructuur ter beschikking stellen aan een organisator. 

Op welke manier kan een lokaal bestuur een grond of gebouw ter beschikking stellen aan derden voor de uitbating van een kinderopvang? Welke juridisch middelen zijn er, om te garanderen dat daar alleen maar kinderopvang in georganiseerd wordt? Hoe kan het lokaal bestuur ingrijpen als de opvang niet meer kwalitatief blijkt te zijn? En in welke situaties is de Wet Overheidsopdrachten van toepassing?​

De mogelijkheden zijn in de nota de gebundeld in 4 scenario's.

Subsidiereglement opstellen

Een vorm van ondersteuning aan organisatoren van kinderopvang, is het geven van een subsidie. Een subsidie kan veel verschillende vormen aannemen en verschillende doelstellingen beogen. In deze leidraad geven we enkele basisinformatie over de opbouw van een subsidiereglement. De leidraad neemt je mee in de verschillende subsidievormen, de keuzes die gemaakt moeten worden en de verschillende onderdelen van een subsidiereglement.

Deel je praktijk met ons!

Bied je als lokaal bestuur ondersteuning aan kinderopvangvoorzieningen op je grondgebied? Heb je een reglement waarmee je subsidie toekent aan kinderopvangvoorzieningen? Deel jouw lokale praktijk met onze collega steffie.kunnen@vvsg.be.

We zijn steeds op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden die andere besturen op weg kunnen zetten om een eigen subsidiereglement of ondersteuning uit te werken. ​