Omschrijving

Binnen het project ‘slimme zorgtechnologie in huis’ gingen de steden Turnhout en Leuven op zoek naar hoe zij als stad kunnen inspelen op twee belangrijke uitdagingen: enerzijds de socio-economische uitdaging van het langer zelfstandig wonen van ouderen (= levensloopbestendig wonen) en anderzijds de oprukkende digitalisering en technologisering van de gezondheidszorg. Hoe kunnen ze deze twee trends verzoenen?

Via een behoefteanalyse kwamen ze te weten wat de wensen en noden van alle stakeholders binnen dit verhaal zijn (de ouderen, de mantelzorgers, de zorgprofessionals en de ontwikkelaars van zorg-technologische oplossingen). Vervolgens keken ze naar de zorg-technologische oplossingen die nu al beschikbaar zijn en die ouderen in huis kunnen helpen bij het verhogen van hun veiligheid, comfort, welzijn en zorg.

Door de match te maken van de gebruikersbehoeften enerzijds en de technische vereisten van de oplossingen anderzijds zijn ze gekomen tot wat volgens hen de ideale, technologische inrichting is van een huis. Uitgangspunt is het doordacht plaatsen van de juiste aansluitingspunten of schakelpunten in de woning. Op basis van een plan van een echte woning wordt getoond op welke locaties een schakelpunt dient geplaatst te worden en waaraan zo een schakelpunt moet voldoen. Daarnaast werd ook een kostenschatting uitgewerkt, zowel op het niveau van het schakelpunt als voor de gehele technologische basisinfrastructuur.

De steden geloven dat met de juiste technologische infrastructuur het in de toekomst mogelijk zal worden om langer veilig en comfortabel thuis te wonen, rekening houdende met het welzijn en de zorgbehoeften van de oudere.

Voor dit project konden de steden rekenen op subsidie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen in het kader van de City of Things-oproepen.

Aanleiding en doelstelling

Aanleiding van het project zijn de huidige evoluties in wonen, leven en zorg die maken dat langer zelfstandig thuis wonen (het zogenaamde levensloopbestendig wonen) een maatschappelijke realiteit zal worden in de toekomst.

Doelstelling van het project was om tot een draaiboek te komen voor het opzetten van levensloopbestendig wonen in een stadsomgeving, waarbij nieuwe IoT-technologieën doordacht worden ingezet. Zo wilden de steden de eerste stappen zetten in het uitbouwen van een ‘Smart Health(care) City’ .

Betrokken partners

 • VLAIO
 • Stad Leuven
 • Stad Turnhout
 • KU Leuven
 • InnovAge
 • LiCalab
 • Health House
 • Resiterra
 • Leuven MindGate

Budget en subsidiëring

Totale projectbudget: 247.087,5 euro,:

 • waarvan 80% subsidiëring van VLAIO: 197.670 eur en
 • 20% eigen inbreng door alle andere partners: 49.417,5 euro

Timing

De kick-off vond plaats op 19 november 2018. Het eindevent vond plaats op 18 september 2020

De totale projectduur was dus 23 maanden. Het eindevent had normaal wel vroeger plaatsgevonden (maart 2020), maar werd uitgesteld vanwege de corona-epidemie.

Hindernissen & tips voor andere lokale besturen die een gelijkaardig project willen uitrollen

 •  Er werden erg ambitieuze doelstellingen in de projectaanvraag opgenomen, die realistisch gezien niet allemaal uitgevoerd konden worden. Een tip is dus om bij dergelijke subsidiedossiers en projecten de doelstellingen concreet en haalbaar te houden.
   
 • Doordat het project in de subsidieaanvraag heel breed was omschreven, is er tijdens het project veel tijd en middelen gegaan naar het zoeken van een realistische scope en het onderzoeken van diverse mogelijkheden. 

Sterktes van het project

 • Het project heeft sterk ingezet op het maken van een gedetailleerde behoefteanalyse, zodat de wensen en noden van alle stakeholders (de ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals en de ontwikkelaars van zorg-technologische oplossingen) werden meegenomen. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de uitkomst van het project, met name de opgeleverde technologische infrastructuur van een slimme, levensloopbestendige woning, breed gedragen is.
   
 • Een andere sterk punt was de partnerschappen die de steden aangingen voor dit project, zo werkten ze bijvoorbeeld samen met Health House, een visualisatie- en informatiecentrum over de toekomst van gezondheid en zorg. Deze partner hielp de steden om de complexe projectresultaten te vertalen naar een begrijpelijk verhaal met mooie visualisaties.

Meer weten?