Een mondiale burger voelt zich betrokken bij de maatschappij en de wereld. Deze burger is er zich bovendien van bewust dat in de mondiale samenleving waarin hij leeft alles sterk met elkaar is verweven en dat hij door een aanpassing van zijn houding en gedrag kan bijdragen aan internationale rechtvaardigheid.

Mondiaal burgerschap of 'wereldburgerschap' gaat dus over kennis, houding en gedrag die onze gezamenlijke verantwoordelijkheid weerspiegelen om 'daar' én 'hier' veranderingen door te voeren die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid. Gedrag staat centraal in mondiaal burgerschap. Gedrag dat rekening houdt met wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Gedrag dat bijdraagt aan internationale rechtvaardigheid. Gedrag dat gerelateerd is aan de duurzaamheid van de samenleving.Het leertraject 'Wereldburgerschap' richt zich op politici, ambtenaren en middenveldorganisaties die betrokken zijn bij het mondiaal of duurzaamheidsbeleid van hun gemeente en die interesse hebben om activiteiten te organiseren, promoten of ondersteunen die wereldburgerschap beogen. 

Het leertraject versterkt de deelnemende gemeenten in hun rol om wereldburgerschapseducatie in de praktijk te brengen via:

  • nieuwe kennis en inzichten
  • begeleiding op maat
  • goede praktijken

Het leertraject wordt gespreid over een aantal (3 à 6) halve (of hele) dagen, op een termijn van enkele maanden tot een jaar. Per provincie wordt het ietsje anders ingevuld, maar dezelfde onderwerpen komen aan bod. Zo gaan we in op vragen als: 

  • Wat is wereldburgerschap? Op welke manieren zijn diverse spelers betrokken?
  • Wat is de rol van de gemeente? Hoe versterken we die rol?
  • Hoe maak je werk van wereldburgerschap? Hoe kan je verschillende doelgroepen informeren, bewustmaken en activeren?
  • Welke tools zijn beschikbaar? Welke goede praktijkvoorbeelden bestaan er?

Het leertraject ging in 2017 van start in West-Vlaanderen in samenwerking met de provincie. In het najaar van 2017 en begin 2018 ging het leertraject door voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Meer informatie:

Hanne Albers, VVSG internationaal, hanne.albers@vvsg.be, 02/211.56.69