Waarom ethisch bankieren?

Duurzaam bankieren ​biedt zowel economische als sociale en ecologische voordelen. Op welke manier kunnen gemeenten duurzaam investeren en beleggen? Hoe kunnen zij burgers stimuleren om hetzelfde te doen? De vormingreeks 'ethisch bankieren' geeft pasklare antwoorden én inspiratie, zowel voor lokale politici als voor ambtenaren die het eigen financieel beleid willen verduurzamen en burgers willen sensibiliseren voor duurzaam beleggen. Want de investeringen van vandaag bepalen de wereld van morgen.

Sinds de financieel-economische crisis, wordt alsmaar meer belang gehecht aan ethische criteria en vereisten op het gebied van milieu, sociale prestaties, goed bestuur en transparantie. Ethisch bankieren leeft dan ook steeds meer bij overheden, maar ook bij bedrijven en universiteiten. Zelfs financiële instellingen en grootbanken beginnen te kantelen. Samen kunnen consumenten druk uitoefenen om het financiële systeem te veranderen. Lokale besturen spelen daarin een belangrijke rol, ook al kan het klein beginnen met één spaarrekening of belegging. Belangrijk is dat duurzaamheid geen prijskaartje heeft. Duurzaamheid is evenmin een hol begrip, wel je eigen invulling van niet-financiële criteria.

Het leertraject

Om lokale besturen te ondersteunen die hun financiën willen verduurzamen, organiseerde VVSG Internationaal in 2016 voor het eerst het leertraject ethisch bankieren. In 2018-2019 werd dit leertraject herhaald, uiteraard met nieuwe informatie, inzichten, campagnes en kaders. In de eerste sessie reiken we mondiale ambtenaren handvaten aan om lokale actie te ondernemen om ethisch bankieren te stimuleren. De 2de en 3de sessie is gericht op financieel directeurs en focust op hoe je als lokaal bestuur ethisch bankieren concreet in de praktijk kan brengen.

Sessie 1: ethisch bankieren op de agenda 

8 november 2018, Brussel - Wat kan je als ambtenaar Lokaal Mondiaal Beleid of Duurzaamheid doen om het thema ethisch bankieren in jouw gemeente op de kaart te zetten? FairFin vzw geeft een inleiding in de thematiek: wat doet de bank met ons geld, wat zijn de grote problemen van het financieel systeem en hoe kunnen burgers en overheden hier iets aan doen? FairFin legt de pijnpunten bloot en spreekt over schadelijke investeringen, instabiele banken, 'too big to fail' en maatschappelijke noden die niet gefinancierd raken. Het goede nieuws is dat er verschillende tools en mogelijkheden zijn voor burgers, maar ook voor lokale besturen om de eigen financiën te verduurzamen en zo ook het financieel systeem richting een duurzamere toekomst te sturen.

De stad Turnhout vertelt hoe zij succesvol samenwerken met de energiecoöperatie Campina Energie. Zo besliste de stad dat projectontwikkelaars van windturbines minimum 20% moeten voorzien voor participatie van burgers.

Forum Ethibel gaat dieper in op de financiën van gemeenten en weerlegt meteen een belangrijke misvatting, want ethisch bankieren is ook positief  voor je rendement! Vervolgens worden handvaten aangereikt voor een transparant financieel beheer, voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde en voor stapsgewijze verduurzaming. In de presentatie ontdek je welke 5 mogelijkheden er volgens Ethibel zijn om ethisch te bankieren.

Download de presentaties

Sessies 2 en 3: ethisch bankieren in de praktijk

24 en 29 januari 2019, Antwerpen en Gent - Over welke opties beschik je als financieel beheerder om ethisch te investeren en je betaalverkeer duurzamer te maken? Welke sociale en milieugevolgen hebben investeringen en leningen? Hoe verzoen je rendement en maatschappelijke return en hou je tegelijkertijd het risico binnen de perken? Welke audits kan je laten uitvoeren en welke labels en certificeringen bestaan er? Forum Ethibel en FairFin vzw halen alles uit de kast zodat jouw gemeente het verschil kan maken. Dat het kan, verneem je uit eerste hand van de gemeente Nazareth, een van de koplopers in Vlaanderen wat betreft ethisch bankieren.

Download de presentaties

Interessante links

Meer info:

Jules De Winter, stafmedewerker VVSG-Internationaal