Onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. In bibliotheken, scholen, tradities en de openbare ruimte van steden en gemeenten zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig die historisch gegroeide, maar discriminerende machtsverhoudingen in stand houden.

Het leertraject ‘Dekoloniseer je gemeente’ geeft inzicht in het complexe concept ‘dekolonisering’ en reikt vervolgens concrete voorstellen aan om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit. Dit leertraject bestaat uit een introductiedag (12 december 2019) en 3 thematische vervolgsessies rond dekolonisering van (1) gemeentelijke internationale samenwerking, (2) lokaal cultuurbeleid en (3) het (gemeentelijk) onderwijs.

Introductiedag 

Tijdens de introductiedag gaf LaboVZW inzicht in het begrip ‘dekolonisering’ anno 2019 en waarom steden en gemeenten hier op moeten inzetten. Samen verkenden we lokale beleidsdomeinen en actieterreinen waar dekolonisering relevant is en waarrond in de thematische vervolgsessies gewerkt zal worden. De geïdentificeerde actieterreinen zijn cultuur, onderwijs, internationale samenwerking en openbare ruimte. Rond de eerste drie zullen thematische vormingen georganiseerd worden. Openbare ruimte komt aan bod tijdens de vormingen rond cultuur en internationale samenwerking.

Vorming "Dekolonisering van het (lokaal) cultuurbeleid - 30 september

In de voormiddag leidde gids Judith Elseviers ons langs koloniale instituten en monumenten in Antwerpen, waarover we in gesprek gingen. De fietstocht eindigde in de Permeke bibliotheek, waar publieksmedewerker Lieve Willekens en Zakayo Wandoloh van partner Stampmedia het dekoloniseringstraject van de bib toelichtten. In de daaropvolgende workshops verkenden de deelnemers aan de hand Tunde Adefioye's 'tienstappenplan voor de kunstensector' hoe zij dekolonisering in de praktijk kunnen brengen.

Vorming 'Dekolonisering van (gemeentelijke) internationale samenwerking - 24 november

We bogen het 'live' programma om naar een digitaal alternatief met 2 webinars.

Webinar 1: Dekolonisering van lokaal mondiaal beleid (10u-12u)

  • Digitale dekoloniale wandeling door Brussel, gegidst door Michiel Stinckens
  • Lezing Nadia Nsayi (curator beeldvorming MAS, voormalig beleidsmedewerker Congo bij Broederlijk Delen, auteur ‘dochter van de dekolonisatie’) over dekolonisering van lokaal mondiaal beleid.

Webinar 2: Lokale samenwerking met diaspora (13u - 14u30)

  • Jacques Mevis (4de- Pijlersteunpunt, 11.11.11) over diaspora-organisaties, het aanbod van het 4de-Pijlersteunpunt en kansen en knelpunten bij samenwerking tussen lokale besturen en diaspora.
  • Abdoulaye Souna Souley (S-eau-S-Sahel, oprichter VEDIAS vzw)
  • Ann-Sophie Deneyer (mondiaal ambtenaar Stad Brussel) over de rijke ervaringen met Brusselse diaspora-verenigingen.
  • Break-out groepen

In het voorjaar van 2021 zal een vorming plaatsvinden rond dekolonisering in het (gemeentelijk) onderwijs. Concrete informatie volgt binnenkort.

 

Meer info

Jules De Winter, stafmedewerker VVSG-Internationaal 
Jules.dewinter@vvsg.be , 0472 03 76 91