Er zijn 3 categorieën leefloongerechtigden, nl. samenwonenden, alleenstaanden en personen met een gezin ten laste.

Samenwonenden: personen die onder hetzelfde dak wonen en hoofdzakelijk gemeenschappelijk een huishouden doen. Via het sociaal onderzoek worden feiten verzameld om te kunnen vaststellen of de leefloonaanvrager samenwonend is.

Alleenstaanden: personen waarbij uit het sociaal onderzoek blijkt dat ze niet samenwonen en geen gezin ten laste hebben.

Personen met een gezin ten laste: personen die samenwonen met minstens 1 ongehuwd minderjarig kind, dat ze effectief financieel ten laste hebben.