Kortrijk monitort luchtkwaliteit

​De Stad Kortrijk heeft geen meetpunten van de Vlaamse milieumaatschappij. De stad erkent echter het belang van propere lucht voor de levenskwaliteit van inwoners en bezoekers en wil daarom de luchtkwaliteit beter in kaart brengen. Op zes plaatsen in de stad komen er meettoestellen die stikstofdioxide en fijn stof meten. De meetstations staan zowel in drukke straten, op een verkeersvrije plek, dicht bij de snelweg en in smalle straten in het centrum. Samen met de reeds beschikbare data,  hoopt de stad zo een representatief beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de stad.  De resultaten van de metingen zal het beleid beter in staat stellen om eventuele acties en beleidsbeslissingen te nemen. De resulaten van de metingen kunnen realtime worden gevolgd op de site.