Korte Keten Zemst

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview (maart 2021) met Joeri van den brande en Liesbeth Vandenbroucke (joeri.vandenbrande@zemst.belandbouw@zemst.be).  

Presentatie

 

Hoe en wanneer is het project ontstaan? 

Zemst organiseerde een smaakbeurs waarin ze lokale producenten in contact konden brengen met horeca en lokale supermarkten. Op die manier kan korte keten heel direct op het bord komen. De landbouwers kregen hier een plek om hun product tentoon te stellen en te laten proeven door de bezoekers. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Verder ondersteunt Zemst heel wat projecten rond plukboerderijen. Dit doet de gemeente door communicatie mee op te nemen naar de burgers toe.

Ook probeert Zemst dicht bij de landbouwers te staan door te horen wat zij doen. Er zijn veel landbouwers, die korte keten verkopen, mensen weten dat niet allemaal. Zemst probeert hen mee een gezicht te geven via de gemeentekanalen. Alle korte keten verkooppunten worden praktisch belicht op de website. 

Er is oeen lokale bakker (Van Eekhout) die zich heel erg inzet voor het hergebruiken van oude granen. De gemeente heeft een stuk grond ter beschikking gesteld waar de bakker testen kan uitvoeren met verschillende graansoorten. Dit is geen project van de gemeente zelf maar de gemeente stelt een stuk gemeentegrond ter beschikking. Vrijwilligers en landbouwers worden hierbij ook betrokken. 

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

Faciliteren tussen horeca en landbouwbedrijven en landbouwbedrijven een gezicht geven 

Met welke diensten werken jullie samen ? 

 • Dienst Landbouw 

 • Dienst lokale economie 

 • Dienst Samenleven: Als je het voedselssysteem holistisch bekijkt, dan ook met dienst samen leven die met Foodsavers samenwerken (waarbij voedseloverschotten aan de man worden gebracht). Zij werken ook rond gezonde voeding. 

 • Dienst communicatie   

 • Dienst vrije tijd ook altijd mee betrokken wanneer er iets georganiseerd wordt. Nu is er een SDG fietsroute die langs alle korte keten verkooppunten gaat, met als rode draad het thema voedsel. 

 • Dienst toerisme: Streekproduct gemeente 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

 • Steunpunt korte keten: ondersteuning in de eerste stappen voor marketing van de landbouwers via vragenlijst en gesprekken, praktische info aan gemeente over welke soort producenten en hoe je ze moet aanschrijven 

Subsidies: 

 • Een minimale subsidie van de provinciale Landbouwkamer voor de “Aardappelfolder” om producten van Zemst meer in de kijker te zetten. 
 • Bij het plattelandsloket zijn er ook mogelijkheden, die piste moeten ze nog bekijken. 

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Buurderij waar verschillende producenten hun producten aanbieden 

 • Er is een nieuw Europees GLB. België moet dit nu uitwerken en bepalen waarop men moet inzetten. Het zal afhangen hoe de korte keten gestimuleerd zal worden om te weten hoe vlot het zal gaan in de toekomst. 

Uitdagingen: 

 • Inspanning van landbouwer, is niet evident om erbij te nemen qua tijdsbesteding. Ze zijn ook beperkt qua regelgeving. 

 • Consument is gericht op gemak, niet iedereen is bewust bezig met duurzaamheid. Relatie met supermarkten is daarom belangrijk naar de toekomst toe. 

 • Corona zorgt voor vertraging voor overleg tussen verschillende actoren (horeca, landbouwers) 

 • Veel subsidiemogelijkheden maar vaak een grote tijdsinvestering