Klimaatadaptatie

Door de klimaatverandering veranderen de weerspatronen. Wetenschappers voorspellen meer neerslag in de winter en meer hitte en droogte in de zomer afgewisseld met zeer hevige regenbuien.

Deze extremere weersomstandigheden beïnvloeden onze dagelijkse leefkwaliteit in allerlei facetten: gezondheid, waterveiligheid, mobiliteit, … .

Gemeenten spelen een belangrijke rol in veel van deze beleidsdomeinen en kunnen hierin de effecten van deze extremere weersomstandigheden mee helpen milderen. Hierbij kunnen ze maximaal inzetten op maatregelen die ook de leefkwaliteit verhogen. Klimaatadapatie wordt leefkwaliteit.

Informatie en inspiratie over klimaatadaptatie

Vasthouden van water en klimaatadaptief ontwerp

Er is grotere zekerheid over de toename van droogte en lokale overstromingen in de zomer. Net deze zomerse effecten vragen meer aandacht voor het vasthouden en afvoeren van regenwater via kleine opwaartse regenwater- en grachtenstelsels. De gemeenten en hun rioolbeheerders beheren die systemen. Meer decentrale mogelijkheden voor infiltratie en berging van regenwater zullen nodig zijn. Ook kunnen we zoeken naar maatregelen om de schade bij water op straat te beperken.

Bij projecten en bij de inrichting van de publieke ruimte moeten we rekening houden met de toenemende risico’s en met de onzekerheid over de mate waarin deze toenemen. We moeten klimaatadaptief ontwerpen. Zo spreken we over “climate proof” ontwerp en het nemen van “no regret” maatregelen. “No regret” maatregelen zijn maatregelen waarvan u achteraf geen spijt hebt dat u ze genomen hebt. Zo is een voetbalpleintje dat bij hevige neerslag kan worden ingeschakeld als een waterbekken een voorbeeld van een “no regret” maatregel.

De maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk vast te houden moeten we op alle niveaus toepassen. Zowel op het privéterrein (natuur, landbouw, recreatie, bebouwing) als in de publieke ruimte zullen we ons steentje moeten bijdragen.

Een goede mix van grootschalige en kleinschalige bovengrondse en multifunctionele maatregelen zal veel kostenefficiënter zijn dan het louter inzetten op grootschalige ondergrondse bergingsbekkens.

Omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering is een hele uitdaging, maar ook een kans voor ontwerpers, studiebureaus, leveranciers en publieke opdrachtgevers om creatief nieuwe oplossingen en mogelijkheden te creëren voor multifunctioneel en kwalitatief gebruik van ruimte onder meer voor waterberging.