Elk kind een toekomst 

 

De kinderarmoededag ‘Elk Kind een Toekomst’ op 4 oktober 2019 was een initiatief van de VVSG en de Koning Boudewijnstichting. In de publicatie vind je inspirerende praktijken voor gemeenten in actie tegen kinderarmoede. 

Armoede en deprivatie 

Kinderarmoede is een zaak van ons allemaal. Op de studiedag werden de 17 deprivatie-indicatoren bij kinderen voorgesteld. Er worden van hieruit aanbevelingen gemaakt naar de beleidsmakers. 

Frank Vandenbroucke | professor sociaal beleid Universiteit van Amsterdam

De gemeenten in kaart

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting brachten de onderzoekers van de Universiteit van Bergen kinderarmoede lokaal in kaart op basis van diverse indicatoren. 

Dr. Isabelle Pannecoucke, één van de onderzoekers, toonde ons de lokale hefbomen in de strijd tegen armoede.

Kinderarmoede is een zaak van het hele schepencollege

 • KOALA Aalst staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding en doet dit in samenwerking met verschillende beleidsdomeinen
 • het HUIS VAN HET KIND Heusden-Zolder (Kathleen Vandenput) tracht verschillende levensdomeinen van gezinnen met elkaar te verbinden en bijzondere aandacht te hebben voor toegankelijkheid van het aanbod voor kwetsbare gezinnen.
 • KINNEKE BABA Geraardsbergen bestaat uit 2 luiken: biedt kwetsbare gezinnen met kinderen een kwalitatieve woning en heeft een renovatiefonds.
 • KANSEN VOOR KINDEREN Sint-Niklaas is een LOP werkgroep die vanuit een visie, missie en een duidelijke agenda drempels wil wegwerken en kansen geven aan de meest kwetsbare kinderen.
 • De JEUGDDIENST Ronse (Steven De Tavernier) zet al tiental jaar in op een traject vrijetijdsbeleving voor de meest kwetsbare jongeren. Integraal, Specifiek en vanuit een regierol.
 • SPOOR Brugge zet als vereniging in op samenwerking tussen welzijn en onderwijs met als doel maximale kansen voor Brugse kinderen. Via samenwerking,preventie en aanpak kinderarmoede bestrijden.
 • PARTICIPATIETRAJECT KINDERARMOEDE Mechelen:  onder impuls van schepen Gabriella De Francesco zet Mechelen opnieuw in op kinderarmoede vanuit een participatietraject dat van start ging april 2019.
 • VRIJETIJDSBESTEDING als rol in kinderarmoedebestrijding. Stad en OCMW Lier bouwen samen bruggen met andere partners voor jonge nieuwkomers. Een laagdrempelig aanbod en toeleiding naar jeugd-en sportaanbod Duffel. 

Kinderarmoede aanpakken samen met jouw netwerk, inwoners en vrijwilligers

 • PERINATALE ZORG - Welzijnsregio Noord Limburg  over hoe perinatale zorg een belangrijke aanpak kan zijn in de strijd tegen kinderarmoede.
 • DE KRAAMVOGEL EN PANZA netwerk Antwerpen zetten in op preventieve gezinsondersteuning als krachtlijn in kinderarmoedebestrijding.
 • SCHOOLSTART Samenlevingsopbouw Mechelen werkt sinds 2015 aan een goede schoolstart voor kwetsbare peuters. Omdat gelijke onderwijskansen cruciaal zijn in de strijd tegen armoede.
 • BREDE SCHOOL PLUS Kuurne: Een brugfiguur werkt samen met 6 lagere scholen om in te zetten op versteken van Nederlands, toe leiden vrijetijdsaanbod, rechten verkennen en ouderparticipatie.
 • D’N OPVANG Oostende brengt kwalitatieve kinderopvang en opleiding kinderverzorgers samen door samenwerking met lokaal bestuur, Kind&gezin en opleidingspartners.
 • INZET ERVARINGSDESKUNDIGEN Riemst bij bestrijden kinderarmoede door ontwikkelen visie, inbreng advies beleid, verbeteringstrajecten van dienstverlening door samenwerking OCMW met TAO.
 • BOEMPETAT Boom is een ruilwinkel die deel uit maakt van een lokaal netwerk kinderarmoede.
 • NETWERK GOEDE KINDERTIJD Tienen: Preventie en bestrijding kinderarmoede door inzet op samenwerking en participatie.

Methodieken 

partners kinderarmoededag 

Thuiscompagnie 

Agentschap inburgering en integratie 

Tao - De Link 

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen (STOS)

Netwerk tegen Armoede 

Domo vzw: preventieve gezinsondersteuning aan huis bij gezinnen met jonge kinderen.

Bataljong vzw 

Recht-op vzw: wij tellen mee