De toepassing Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren (IRGN) ondersteunt voortaan lokale besturen bij de opmaak van aanvullende reglementen op het wegverkeer.
 

IRGN omvat

  • een frontoffice-applicatie voor lokale besturen op basis van de Gelinkt Notuleren-toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Hiermee kan de gemeentelijke medewerker een nieuw aanvullend of tijdelijk reglement aanmaken; 
  • een beheerdersmodule (centraal en open register van verkeerstekens en -maatregelen) die het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer onderhouden. Die beheerdersmodule zal op termijn gebruikt worden als bron voor andere mobiliteitstoepassingen, bijvoorbeeld als bordenbibliotheek voor de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen.

Deze nieuwe Gelinkt Notuleren-toepassing vervangt de Interactieve ReglementenGenerator (IRG). Dat is de toepassing die tot op heden aan verschillende lokale besturen een redactionele ondersteuning heeft geboden bij de opmaak van wegverkeersreglementen. De IRG-toepassing is verouderd en toe aan vervanging. Ze zal verdwijnen vanaf 31 januari 2023. 

De (ontwerpen van) aanvullende reglementen zoals eerder opgemaakt binnen IRG gaan niet verloren. Die besluiten blijven raadpleegbaar (niet editeerbaar) in het IRG-archief binnen de nieuwe toepassing. De besluiten zijn overgenomen tot 3 november 2022. In januari 2023 zal er nog een nieuwe overdracht van gegevens volgen. Het is weliswaar aangeraden om nu al over te schakelen op IRGN. 

Voordeel van IRGN

  • De redactionele ondersteuning, zoals die bestond bij IRG, blijft. Als gebruiker kunt u verkeersmaatregelen ‘plukken’ en invoegen vanuit het register.
  • IRGN biedt meer vrijheid dan IRG bij het opstellen van het wegreglement.
  • U kunt de praktijk van het gelinkt notuleren eenvoudig hergebruiken in andere toepassingen. Het goedgekeurde aanvullend reglement kan automatisch en correct gemeld worden in het Loket voor Lokale Besturen.
  • Het centraal en open register van verkeerstekens vormt de basis om op termijn een koppeling tussen IRGN en Verkeersborden.Vlaanderen op te zetten.

Meer info

Meer info en een link naar de handleiding en demo’s zijn beschikbaar op Vlaanderen.be