regio (4).png
Provider image

Benieuwd wat regiovorming inhoudt en waarom het de moeite waard is? Onze inspiratiegids biedt antwoorden en praktijkvoorbeelden van Labo Regiovorming.

Bouwen aan een toekomst die we delen

Lees de volledige inspiratiegids

Wat?

Ten eerste wil deze gids een houvast aanreiken door het kader van de regiovorming te schetsen. Waarom ging dit proces van start? Wat zijn de doelstellingen? Ten tweede vind je als lezer inspiratie in de praktijkvoorbeelden die we  verzamelden doorheen de werking van Labo Regiovorming en die een antwoord bieden op de vraag hoe je concreet aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de regiovorming kan werken.

Voor wie?

Deze gids is er voor wie vanop afstand of van dichtbij met regiovorming te maken krijgt. Perfect voor politici, ambtenaren van zowel lokale besturen als intergemeentelijke verenigingen en samenwerkingen tussen OCMW’s.

Labo Regiovorming?

Labo Regiovorming is een cel binnen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) die lokale besturen, referentieregio’s en subregio’s ondersteunt bij regiovorming en regiowerking. Daarvoor kreeg de VVSG tussen 2021 en 2023 middelen van de Vlaamse overheid.

Deel 1 - Regiovorming?

 • Wat is regiovorming?
 • Regiovorming en regiowerking: synoniemen?
 • Het belang van regiovorming
 • Voor wie doe je het?
 • Wie moet het doen?
 • Kansen en risico's van regiovorming
 • De tien gouden tips!

Deel 2 - Vlaamse regio’s: afbakening, decreet en beleid

 • Het regiodecreet
 • Afbakening van de referentieregio's
 • De referentieregio als ideale schaal?
 • Afstemmen
 • Regionaal beleid maken
 • Partners in regionaal beleid
 • Rol van burgemeestersoverleg in regionaal beleid

Deel 3: Regiovorming in de praktijk

 • De 15 referentieregio's in 't kort
 • Ontwikkeltrajecten
 • Regionale doorbraakprojecten

Klaar om je verder te verdiepen?

Burgemeestersoverleg

Deze bundel wenst een inspiratie te zijn voor wat een burgemeestersoverleg doet, benoemt een aantal succesfactoren en bekijkt de organisatie en de ondersteuning van de bestaande burgemeestersoverleggen.

Regionaal samenwerken

Deze bundel focust op het aangaan van complexe uitdagingen via organisatienetwerken. Het dient als inspiratiebron om bewuster naar de samenwerking in jouw regio te kijken.

Organisatorische en financiële aspecten van (regionale) samenwerking

In dit document hebben we het over de praktische organisatie van samenwerking. Wat zijn de huidige instrumenten en vormen om samen te werken en welke staan mogelijk in de steigers? We werpen eerst een blik op bestaande werkwijzen en beschikbare instrumenten en gaan daarna wat dieper in op nieuwe of relatief onbeproefde praktijken en instrumenten.