Webinar.png
Provider image

Op vrijdag 25 november 2022 vond de online inspiratiedag digitale inclusie 2022 plaats. Deze inspiratiedag bestond uit 3 studiowebinars.

Digihelpers in de kijker

Tijdens dit webinar gingen we in gesprek met diverse digihelpers over hun ervaringen: de medewerkster digitale inclusie uit Geel, de verantwoordelijke publieksdiensten van ARhus in Roeselare,een vrijwillige lesgever van Digidak, en een stagiair van KDG Hogeschool bij SAAMO.

We belichtten ook hoe je als organisatie of (lokale) overheid een werking met digihelpers kan opzetten en coördineren.

Digitale inclusie in welzijnsvoorzieningen

Er beweegt erg veel rond digitalisering van de samenleving, en ook de welzijnssector moet verder op deze ingeslagen weg. De nood blijft hoog om binnen deze sector systematisch op digitale inclusie en mediawijsheid in te zetten. Het voorbije jaar liep Mediawijs een co-creatie traject met voorzieningen die werken met personen met een beperking, kwetsbare kinderen, jongeren en senioren.

Tijdens dit webinar ontsloten we hoe er binnen deze sectoren rond mediawijsheid, digitale geletterdheid en digitale inclusie gewerkt wordt, en op welke manier ze nog van elkaar kunnen leren. Tenslotte reflecteerden we over wat dit kan betekenen voor de ruimere welzijnssector.

Digitale inclusie: van waar komen we, waar staan we vandaag en waar willen we naartoe?

Er beweegt erg veel rond digitalisering van de samenleving, en ook de welzijnssector moet verder op deze ingeslagen weg. De nood blijft hoog om binnen deze sector systematisch op digitale inclusie en mediawijsheid in te zetten. Het voorbije jaar liep Mediawijs een co-creatie traject met voorzieningen die werken met personen met een beperking, kwetsbare kinderen, jongeren en senioren.

Tijdens dit webinar ontsloten we hoe er binnen deze sectoren rond mediawijsheid, digitale geletterdheid en digitale inclusie gewerkt wordt, en op welke manier ze nog van elkaar kunnen leren. Tenslotte reflecteerden we over wat dit kan betekenen voor de ruimere welzijnssector.