Steeds vaker omarmen we als lokale besturen digitale toepassingen voor het verbeteren van onze interne processen en voor een betere dienstverlening voor de burger.
Nieuwe technologische innovaties bieden ook kansen om een aantal uitdagingen op vlak van mobiliteit, klimaat, zorg, veiligheid… lokaal aan te pakken.

PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van de Nederlandse overheid, ontwikkelde een stappenplan dat aankopers en projectmanagers in de publieke sector moet helpen aan de slag te gaan met een vraag waarbij een digitale oplossing deels een oplossing kan zijn.

Het stappenplan bestaat uit 10 stappen en gaat van behoeftestelling tot en met het evalueren van de resultaten van de ontwikkelfase en de opschaling bij succes. In de onderstaande grafische weergave zie je dit proces. Meer info in dit stappenplan. 

Ben je op zoek naar inspiratie, goede praktijken, theoretische handvatten,  interessante publicaties en onderzoeken over (technologische)innovatie neem dan zeker af en toe een kijkje op onze pagina ‘Innovatie en digitale transformatie’ op het VVSG Kennisnetwerk. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe info.