BS_Website_omslag_innovatieve.png
Provider image

Hier vind je informatie over adviesraden, burgerpanels, digitale democratie, right to challenge, burgerbudget- en begroting en burgerwetenschappen

Praktijk informatie

Deliberatieve burgerpanels

# Bestuur

Lokale besturen experimenteren met deliberatieve burgerpanels, -raden, kabinetten en -jury's met als bedoeling de betrokkenheid van inwoners bij het lokale beleid te verhogen. Een steekproef van de bevolking wordt intensief betrokken bij de beleid...

Lees meer
Praktijk informatie

Burgerbudget en -begroting

# Bestuur

Bij een burgerbegroting beslissen burgers zelf hoe een (deel van een) overheidsbudget wordt besteed. Belangrijke budgettaire prioriteiten over publieke middelen worden vastgelegd of besproken. Met een burgerbudget wil een lokaal bestuur in de eers...

Lees meer
Beleidsinformatie

Burgerwetenschappen - citizen science

# Bestuur, Werken en ondernemen

Lees meer
Praktijk informatie

Digitale participatie

# Bestuur

E-democracy is een zeer brede term die een rijk scala aan e-participatieprojecten omvat. Hierbij kan het gaan van e-voting projecten tot zeer intensieve en sterk begeleide e-participatieprojecten. Wanneer besturen de keuze maken om te experimenter...

Lees meer
Praktijk informatie

Right to Challenge

# Bestuur

In het regeerakkoord 2019-2024 toont de Vlaamse Regering de ambitie om, in navolging van Engeland (2011) en Nederland (2015), op het lokale bestuursniveau aan de slag te gaan met het Right to Challenge (= het ‘uitdaagrecht’ of ‘het recht om ...

Lees meer

Hervorming adviesraden

Adviesraden zijn een traditionele vorm van burgerparticipatie: geëngageerde burgers en het middenveld stellen er hun expertise ter beschikking van lokale besturen. Veel lokale besturen stellen de toekomst van deze participatievorm in vraag, ander...

Lees meer