PCG - Webinars en infosessies (1).png
Provider image

Op deze pagina vind je alle infosessies en webinars terug die georganiseerd werden in kader van het Project Cyberveilige Gemeenten. Je kan ook de presentaties van de sprekers naslaan.

Webinar 'In nood? Het business continuïteitsplan biedt je houvast'

Op dinsdag 7 juni 2022 organiseerde de VVSG in het kader van het project Cyberveilige Gemeenten, de inspirerende webinar 'In nood? Het business continuïteitsplan biedt je houvast'. 

In  samenwerking met een taskforce van experten, werd er een Toolkit Cyberveiligheid opgesteld. Hierbij werd o.a. een sjabloon ontwikkeld voor het opstellen van een business continuïteitsplan (BCP) op maat van lokale besturen. Het BCP beschrijft de te nemen maatregelen tijdens een calamiteit en geeft daarbij een overzicht op de kritieke processen binnen een lokaal bestuur, zodat de heropstart na een incident zo vlot mogelijk kan verlopen.  

Sprekers David Matthys (ICT-coördinator Hulpverleningszone Meetjesland) en Luc Pijpers (Deskundige informatieveiligheid IOK Geel & IOK Afvalbeheer Geel) zorgden voor een boeiende uiteenzetting met nadruk op het gebruik van de tool business continuïteitsplan, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

Lokale besturen in de digitale wolk - slotsessie Cyberveilige gemeenten

Op vrijdag 29 april  2022 organiseerde de VVSG in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, Digitaal Vlaanderen en Audit Vlaanderen in het kader van het project Cyberveilige gemeenten, de online slotsessie: ‘Lokale besturen in de digitale wolk’.

Tijdens deze slotsessie blikken we terug op het voorbije traject Cyberveilige Gemeenten en bekijken we de planning voor de komende jaren. Eddy Willems, cybersecurity expert en internationaal keynote spreker, geeft ons hierbij o.a. tips voor gemeenten i.v.m. de overstap naar diverse clouddiensten.

Download hier de presentatie. 

Download hier het globaal analyserapport voor het Traject Ethisch Hacken 2021

Inspiratiesessie: sterke praktijken rond cyberveiligheid

Op dinsdag 8 maart organiseerde de VVSG de digitale inspiratiesessie: 'Sterke praktijken rond cyberveiligheid'. Deze sessie kadert in het project ‘Cyberveilige Gemeenten’ en verloopt in samenwerking met het agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 

De lokale besturen worden met regelmaat van de klok geconfronteerd met cybercriminaliteit. Om de continuïteit van de dienstverlening aan de burger te verzekeren en om de veiligheid van de dossiers en persoonsgegevens die de lokale besturen verwerken te garanderen, is het essentieel dat er blijvend ingezet wordt op een cyberveilige omgeving. Lokale besturen kunnen maatregelen nemen die de risico’s zoveel mogelijk beperken of die een snelle en adequate actie mogelijk maken voor het geval we in aanraking komen met cybercriminaliteit. 

Tijdens deze inspiratie kwamen enkele praktijken aan het woord: 

 

We worden gehackt, wat nu?

Tijdens het webinar 'We worden gehackt, wat nu?' geven gemeente Willebroek en gemeente Dilbeek een toelichting bij de cyberaanvallen waarmee zij in 2020 geconfronteerd werden en delen ze hun tips en tricks om terug te keren naar de gebruikelijke dienstverlening.

Presentaties en documentatie


 

Cyberveiligheid, zoveel meer dan IT

Tijdens de VVSG Ronde werden de resultaten uit het Traject Ethisch Hacken in samenwerking met Howest en de informatie- en ICT-veiligheidsaudits via Audit Vlaanderen uitgelicht. Op basis van de veelvoorkomende kwetsbaarheden worden tips en aanbevelingen geformuleerd.

Presentaties en documentatie

De PowerPoint-presentatie kan je hier downloaden. Tijdens het webinar werden bovendien enkele bronnen aangehaald met relevante cijfers voor steden en gemeenten die je online kan raadplegen:

  1. Het globaal analyserapport voor het Traject Ethisch Hacken 2020
  2.  De auditrapporten voor de Thema-audits Informatieveiligheid van 2018 en 2020


 

De Cyber Arena, cyberveiligheid voor niet-IT personeel

Tijdens het webinar 'De Cyber Arena: cyberveiligheid voor lokale medewerkers zonder IT-achtergrond' illustreert KU Leuven professor Vincent Naessens aan de hand van concrete voorbeelden wat voor impact cybercriminaliteit kan hebben en hoe we de activiteiten van hackers kunnen bemoeilijken. Deze sessie kan gebruikt worden voor interne sensibilisering bij medewerkers die gebruik maken van digitale systemen en tools.

Presentaties en documentatie

  • De PowerPoint-presentatie kan je downloaden via deze link.
  • Deze presentatie baseert zich deels op de gelijknamige publicatie van prof. Vincent Naessens. Klik hier voor meer info.