Heb je nood aan een tijdelijke (kort of langdurige) extra ondersteuning, op maat van je lokaal bestuur, voor het vorm geven aan en concretiseren van je beleid buitenschoolse opvang en activiteiten? Dan kan je terecht bij de VVSG. Om je te ondersteunen in de ontwikkeling en de vormgeving van een beleid rond het decreet BOA biedt VVSG een (betalend) aanbod op maat.

De concrete aanpak en de uitrol van het decreet in een gemeente gebeurt stapsgewijs. Een lokaal bestuur kan bij één of meerdere stappen (opmaak van een haalbare en realistisch planning, opmaak omgevingsanalyse, opstarten lokaal samenwerkingsverband …) of voor het volledige traject individuele ondersteuning krijgen op maat.

Wat mag je verwachten?

  • De medewerker van VVSG werkt samen met jou een voorstel en aanpak op maat uit.
  • Je krijgt ter plaatse ondersteuning om het beleid uit te werken en vorm te geven.
  • Je blijft eigenaar van je acties en je traject.

Interesse?

Neem contact op met sara.schroe@vvsg.be