2022Lokaal09 - Digitale inclusie coaches.png
Provider image

De coronacrisis leidde tot een ongeziene digitalisering van onze maatschappij, maar tegelijk bleek dat veel mensen niet mee zijn met de digitale sneltrein. Veel gemeenten zijn met hun digitale-inclusiebeleid een versnelling hoger geschakeld. Andere zetten hun eerste stappen. Het digitaleinclusiebeleid kent vele aspecten en er zijn momenteel ook veel projectsubsidies beschikbaar, zoals de projecten Iedereen Digitaal, de Digibanken en E-inclusion for Belgium.

Om steden en gemeenten te ondersteunen bij het uitwerken van hun e-inclusiebeleid organiseert de VVSG samen met Mediawijs de opleiding tot digitale-inclusiecoach. Tijdens deze meerdaagse opleiding leren de deelnemers alle kneepjes van het vak: collega’s en partnerorganisaties motiveren, een openbare computerruimte opzetten en oog hebben voor een e-inclusieve dienstverlening, tot en met het belang van outreachend werken.

 

 

Wegwijs raken en noden in kaart brengen

Isabelle Gheysen is een van de deelnemers aan de eerste opleiding. Zij startte in maart van dit jaar als projectmedewerker digitale inclusie bij het lokale bestuur van Wevelgem, in het kader van het project Iedereen Digitaal in samenwerking met de lokale besturen van Lendelede en Kuurne. ‘Bij mijn research werd al snel duidelijk dat er veel materiaal over e-inclusie te vinden is, maar ik vond het niet makkelijk om er prioriteiten in te bepalen,’ zegt ze. ‘Ook voor heel concrete, praktische handvatten en tips vond ik het een goed idee om deze opleiding te volgen.’ Daan De Brabandere is office coach bij de ICT-afdeling van de stad Mechelen. Lang voor corona organiseerde hij met zijn IT-collega’s van het sociaal huis Mechelen al verschillende activiteiten tijdens de digitale week.

‘Toen al was het duidelijk dat er ondersteuning nodig was voor mensen die digitaal niet mee zijn,’ merkt hij op. ‘Sindsdien ligt e-inclusie mij na aan het hart. Dankzij de start van de Digibank heb ik de draad weer kunnen opnemen. De opleiding digitale-inclusiecoach kwam eigenlijk juist op tijd en heeft me ondergedompeld in het bad van digitale inclusie.’

Na elke sessie keert Isabelle Gheysen terug met een aantal A4’tjes vol met concrete tips en interessante links, namen van instanties, zaken die ze zeker niet mag vergeten te checken. Maar wat ze nog belangrijker vindt, is dat ze telkens opnieuw geïnspireerd wordt door haar medecursisten. ‘Het is fijn om rond te tafel te zitten met mensen die met hetzelfde bezig zijn,’ vindt ze. ‘En hoewel sommige lokale besturen duidelijk al verder staan, zijn we allemaal op zoek naar goede manieren om digitale inclusie in onze eigen stad of gemeente toe te passen.’ Daan De Brabandere knikt instemmend: ‘Wat zijn de noden, wie heeft nood aan wat, wat kan je doen, hoe maak je een beleidsnota, hoe werk je samen met partners, hoe werk je outreachend, hoe gaan andere gemeentes en organisaties te werk? Dat zijn enkele thema’s die al aan bod kwamen. Stuk voor stuk waren deze onderwerpen goed voorbereid en leerzaam. En daar dan mee bezig zijn, samen met anderen waarmee je fijn kunt netwerken, dat is schitterend.’

Hebben er zaken hen speciaal geraakt of verrast in de opleiding? ‘In de eerste sessie werden we al meteen op een heel boeiende en begeesterende workshop getrakteerd over het empoweren van vrijwilligers,’ herinnert Isabelle Gheysen zich. ‘Daar gingen mijn ogen al snel open: e-inclusiebeleid kun je niet opzetten door in je eentje aan je bureautafel een beleidstekst te schrijven. Zonder de hulp van mensen die er mee hun schouders onder willen zetten, kan ons project onmogelijk slagen.’ Voor Daan De Brabandere springen er twee momenten uit. ‘Wat me het meest is bijgebleven, is de outreacher die is komen praten over wat outreachend werken inhoudt, en de ontmoeting met de persoon die het digipunt in de bibliotheek van Gent beheert,’ zegt hij. ‘Twee eerstelijnswerkers die hun ervaringen met ons wilden delen. Dat zal ik niet vergeten.’

 

 

En dan aan de slag in de gemeente

Isabelle Gheysen denkt ook aan het mapje dat alle cursisten meekregen met de ‘beleidstool digitale inclusie’. ‘Een handig instrument met kaarten die je heel concreet helpen reflecteren over welke stappen je lokale bestuur al gezet heeft en welke er mogelijk nog gezet kunnen worden op weg naar een e-inclusieve werking,’ merkt ze op. ‘Hiermee kun je al heel laagdrempelig starten om een en ander in kaart te brengen. Als “huiswerk” wordt ons ook gevraagd een beleidstekst te schrijven, niet enkel om in het kader van deze opleiding in te dienen maar vooral om terug te koppelen in de drie gemeenten waarvoor ik momenteel projectmedewerker e-inclusie ben.’ Bij Daan De Brabandere groeit na elke lesdag de zin en het zelfvertrouwen om zich in te zetten voor e-inclusie: ‘Ik hoop hiermee iets te kunnen bijbrengen in onze stad.’

En wat zijn nu in feite de redenen om de opleiding zeker te volgen? ‘Als ik mag antwoorden met het eerste wat in m’n hoofd opkomt, dan ga ik voor “netwerken”,’ zegt Isabelle Gheysen. ‘De andere deelnemers worden op den duur vertrouwde gezichten en dit komt niet enkel van pas om tips en ervaringen uit te wisselen tijdens de vormingsmomenten, maar ook daarbuiten. Wanneer ik over iets twijfel of samenwerking met een bepaalde partner overweeg, kan ik nu gewoon mijn medecursisten opbellen om te vragen naar hun ervaringen in hun eigen lokale bestuur.’ Daan De Brabandere vindt de opleiding gewoon helemaal een aanrader. ‘Laat deze opleiding ook voor jou een reuzenstap zijn in de e-inclusiewereld, zodat je je kunt inzetten om ondersteuning te organiseren in je gemeente,’ zo geeft hij mee aan kandidaat-cursisten. —

 

Joke Van Dyck is VVSG-projectmedewerker e-inclusie
Voor Lokaal 09 | 2022

Opleidingen digitale inclusie voor medewerkers van lokale besturen

Voor veel lokale besturen is e-inclusie nog een relatief nieuw thema. Tegelijk werden in het kader van e-inclusie vanuit het actieplan Iedereen Digitaal en Digibanken heel wat middelen toegekend aan de steden en gemeenten. Om de nodige kennis en ondersteuning te bieden bij het uitwerken van een lokaal e-inclusiebeleid, organiseert VVSG samen met Mediawijs verschillende opleidingen. 

Hier vind je een overzicht van de verschillende opleidingen.