2022Lokaal09 - nieuwe infrastructuur omslag.png
Provider image

De bouw van de gemeentelijke basisschool ’t Blokje is vooral een verhaal van ‘samen’. Samen met het schoolteam, de kinderen, de buurt en de verenigingen maakte de gemeente Wuustwezel werk van een school voor de toekomst. Het resultaat is een harmonieuze brede school, open voor de hele buurt.

De eerste plannen voor de bouw van basisschool ’t Blokje dateren van 2011, wanneer de gemeentelijke lagere school met de vrije basisschool fuseert. Een scholencampus verspreid over een drietal (verouderde) gebouwen vroeg om een sterkere band en een vernieuwende werking. Onder impuls van een demografische groei en het streven naar goed onderwijs in deelgemeente Loenhout, schoot de gemeente in actie. Al een jaar later, in 2012, diende het gemeentebestuur van Wuustwezel een aanvraag in voor de bouw van de nieuwe school. Samen met de architect gingen alle partijen heel praktijkgericht aan de slag. Zowel de mensen van het schoolteam als de burgemeester en schepenen dachten na over hoe ze voor Loenhout de school van de toekomst vorm konden geven. De bestaande site van de gemeentelijke lagere school leende zich het best om al deze ideeën te realiseren en al snel gingen de initiatiefnemers in gesprek met de buurtbewoners.

De toenmalige campus was al stevig ingebed in de omgeving met een grote sportschuur, een tiendenschuur en open sportterreinen. De stap naar een brede school was snel gezet: deze school van de toekomst moest meer zijn dan een school, het moest een warme plek worden waar andere organisaties en verenigingen terecht kunnen. Het eindresultaat beantwoordt volledig aan deze doelstelling. De bibliotheek, kinderopvang Ferm en een afdeling van de academie voor muziek zijn ook gehuisvest in de gebouwen en verschillende sportverenigingen maken gebruik van de infrastructuur. De schoolkantines kunnen na de schooluren gebruikt worden door de verenigingen van de gemeente. De eerste activiteiten en voorstellingen zijn al een feit. Er is de polyvalente zaal De Pezerik, met de aanpalende kleuterkantine (foyer De Pezerik). Aan de andere kant van de toog is de kantine van de lagere school of zaal Dahlia.

’t Blokje is ook letterlijk van de buurt; na schooltijd blijven de poorten open en worden de speelplaats en de omliggende terreinen openbaar domein. Een kortere route voor fietsers, extra speelruimte en toestellen voor kinderen, sportterreinen voor jongeren, een plek om gezellig samen te komen voor buurtbewoners, het is er allemaal. Samen met de jeugddiensten werkte de school beleid uit voor wat kan en niet kan en in een gemoedelijke sfeer staat de politie in voor controle en handhaving.

Precies een jaar geleden – en vier jaar nadat de eerste spade in de grond ging – was de bouw helemaal klaar. Lange typische schoolgangen zijn er niet in ’t Blokje. De gebouwen vallen op in hun openheid met grote raampartijen en zijn volledig ingericht op basis van de visie van het schoolteam. Alle lokalen zijn onderling verbonden door middel van cocons. Zo kan de grootte of indeling van de klas volledig afgestemd worden op het leermoment en de didactische focus. Dit maakt flexibel lesgeven mogelijk en zorgt er ook voor dat de gebouwen kunnen meegroeien met de manier van lesgeven en eventueel andere functies kunnen dragen.

Alle verschillende lokalen zijn geschakeld rond een gemeenschappelijk binnenplein. Zo zijn er drie gemeenschappelijke binnenpleinen en vier aparte bouwblokken met elk een eigen kleur. De grote raampartijen halen niet alleen de omgeving – zowel bomen als voorbijwandelende mensen – visueel naar binnen, ze bieden ook bijzonder veel natuurlijke lichtinval en vermijden dat kinderen en leerkrachten zich opgesloten voelen. Ook in de school zelf kun je dankzij de ramen dwars door het hele gebouw kijken. Leerkrachten zien elkaar lesgeven en dat werkt motiverend. Er is meer openheid en het verhoogt de gedeelde verantwoordelijkheid.
Het team koos voluit voor een prikkelarme school met aandacht voor de essentie, uniformiteit en vooral veel visuele rust. Kleurrijke kindertekeningen en knutselwerkjes zijn niet helemaal verbannen, maar ze sieren de prikborden die daar specifiek voor bestemd zijn.

De buitenruimte is bijzonder divers en biedt voldoende plaats voor de 518 leerlingen en kleuters. De openheid en de vele loopruimte leiden bij de kinderen tot minder conflicten. Daarnaast is er een speelbos en een kleuterbos. Voor dat laatste leverde het oudercomité een grote financiële inspanning voor de aankoop van speeltoestellen die de psychomotorische ontwikkeling van het jonge kind stimuleren. De grote leerkrachtenkamer heeft ook een terras en biedt het team een fijne plek, wat ook de werkbeleving ten goede komt.

Op een van de gebouwen werd een bovenplein ontwikkeld waarop twaalf appartementen aansluiten. Wonen en school gaan goed samen. Werkende bewoners die nood hebben aan rust en open ruimte, komen na schooltijd thuis, terwijl oudere bewoners net genieten van de levendigheid van het schoolplein tijdens de dag.

Wuustwezel deed een aantal ingrijpende aanpassingen om de gemotoriseerde druk weg te nemen uit de directe schoolomgeving. En van bij de start is er een mobiteam: grote groepen van ouders brengen kinderen veilig naar school in zogenaamde fietsen voetpools.
Ook de gebouwen zijn klaar voor de toekomst. Ze zijn uitgerust met moderne technieken en voldoen aan de hoogste normen. Zonnepanelen, driedubbel glas, goede isolatie, automatisch aangestuurde screens en een modern ventilatiesysteem leveren een BEN (bijna energieneutraal) gebouw op met bijzondere aandacht voor akoestiek en een aangenaam binnenklimaat. —

 

Katrien Gordts is redacteur van Lokaal
Voor Lokaal 09 | 2022

 

TECHNISCHE FICHE

  • Kostprijs: 11 miljoen euro, waarvan de gemeente 30% zelf heeft bekostigd.
  • Architect: Luc Vorselmans van LV-architecten in Wuustwezel
  • Aannemer: DCA bouw. Op vraag van het lokale bestuur werkte de aannemer ook samen met een maatwerkbedrijf.
  • Contact: Mariëlle Kuypers, schoolleider ’t Blokje,  Mai Van Thillo, schepen voor Onderwijs Wuustwezel