lokaal_20221201_12_estafette1.png
Provider image

Kristof Audenaert, burgemeester in Torhout, kreeg het estafettestokje van schepen Jan Rosschaert uit Hamme, om een vragenlijstje à la Proust te beantwoorden. Aan het eind geeft hij het door aan een andere lokale politica/ politicus, van een andere partij en ver van Torhout.

Wat betekent je politieke functie voor jou? Een hele eer. Sinds zes jaar ben ik nu burgemeester (waarvan twee jaar waarnemend) en ik heb zo het gevoel dat het de job van mijn leven is. Ook al zal ik dit vast en zeker niet tot aan mijn pensioen blijven doen.

Wat was je eerste politieke daad (in de ruimste betekenis)? Het jeugdhuis een nieuw onderkomen geven.

Kom je uit een politiek nest? Nee, mijn ouders volgden de politiek wel van op de zijlijn, maar actief aan politiek doen was aan niemand besteed, totdat ik kwam.

Wat zie je als je grootste prestatie? Momenteel zijn we bezig aan de heraanleg van de markt. Dit zijn zeer ingrijpende werken in het hart van onze stad. Er gaat een uitvoerig traject met heel veel participatie aan vooraf en ik zal samen met velen heel blij zijn als de werken achter de rug zijn.

Neem je dit ambt mee naar huis? Ja, iets een nachtje laten bezinken doet soms wonderen. Maar mijn slaap laat ik er zelden voor.

Heb je vrienden in de politiek? Ja, zowel binnen als buiten Torhout.

Met wie overleg je het eerst als je een belangrijke politieke beslissing moet nemen? Ik vind het belangrijk dat je je breed informeert en op basis daarvan een beslissing neemt in het schepencollege, naar eer en geweten.

Wat vind je zelf je meest uitgesproken positieve eigenschap? Helikopterzicht, ik probeer zo goed mogelijk het overzicht te houden.

Welke eigenschap bij jezelf betreur je het meest? Mijn ongeduld, het duurt soms echt veel te lang tussen droom en daad.

Welke eigenschap waardeer je het meest bij een lid van een andere partij? Dat iedereen het goed meent met Torhout. Lokale politiek is puur vrijwilligerswerk en ik mag wel stellen dat we een mooie gemeenteraad hebben.

Met welke historische figuur identificeer je je het meest? Ik heb heel veel bewondering voor Konrad Adenauer, de eerste Duitse bondskanselier. Hoe hij Duitsland, een land compleet in puin, de verschoppeling van de wereld, na de Tweede Wereldoorlog met een strategie van nederigheid weer een toekomst gaf als ‘Wirtschaftswunder’, vind ik zeer indrukwekkend.

Wie zijn je huidige helden? Remco Evenepoel.

Waar zou je nu het liefst zijn? Tussen de mensen.

Welk woord of welke zin gebruik je te vaak? ‘We zullen dit bekijken.’

Wat koester je het meest? Het leven. Ik ben zo dankbaar voor alle kansen die ik krijg.

Wat is volgens jou de diepste ellende? Je kind verliezen.

Wat is je favoriete bezigheid? Elk jaar tussen kerst en nieuw speel ik met enkele vrienden Axis &Allies, een bordspel dat start met de oorlogssituatie in 1942. Het gebeurt weleens dat na vele uren de asmogendheden (Duitsland & Japan) winnen. Gelukkig is het een spel. Het geeft wel mee dat het toen gerust ook anders had kunnen uitdraaien.

Ga je nog af en toe op café in de gemeente? Heel graag, een pintje of een koffietje op het gemak, meer moet dat soms echt niet zijn.

Wat is je motto? Als we niet weten naar welke haven we koers zetten, is geen enkele wind gunstig. (Seneca)

Aan wie geef je de estafettestok door? Aan Irina De Knop, burgemeester van Lennik. —

 

Voor Lokaal 12 | 2022