Als organisator van kinderopvang kan je terecht op de website van het Steunpunt Kinderopvang www.steunpuntkinderopvang.be

Belangrijk voor locaties buitenschoolse kinderopvang

Voor kleuteropvang met het kwaliteitslabel wordt geen brandveiligheidsattest of brandpreventieverslag meer opgevraagd. Uiteraard blijven brandpreventiemaatregelen wel belangrijk. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom heeft VIPA een zelfevaluatietool ontwikkeld die kan helpen bij het evalueren van de brandveiligheid van een locatie kinderopvang.   Een controle door de brandweer voor ingebruikname van een kleuteropvang met kwaliteitslabel is niet verplicht om een kwaliteitslabel te verkrijgen van het Agentschap Opgroeien.  Ook vanuit het ARAB of het KB basisnormen brandveiligheid wordt dit niet opgelegd.  Eventueel legt een lokaal politiereglement een inspectie voor gebruikname wel op voor publiek toegankelijke gebouwen.  (bron: Agentschap Opgroeien en VIPA)  

naar de zelfevaluatietool

Ik zorg voor een brandveilige inrichting van mijn kinderopvang

Als organisator van groepsopvang richt ik mijn locatie in volgens deze brandveiligheidsvoorschriften

Ik bezorg mijn schriftelijke aanvraag voor een brandveiligheidsattest aan de Burgemeester

Ik bezorg mijn schriftelijke aanvraag voor een brandveiligheidsattest aan de Burgemeester en gebruik hiervoor dit invulformulier

Wanneer je een verlenging aanvraagt van een B-attest dan moet je een stappenplan bijvoegen waarin je toelicht wat je gedaan hebt of zal doen om de opmerkingen uit het vorige brandweerverslag weg te werken. Een verlenging vraag je aan uiterlijk vijf maand voor je B-attest vervalt.

Ik verleen de bevoegde brandweerdienst de toegang tot de locatie voor kinderopvang.

Ik ontvang van de Burgemeester een A, B of C-attest

Van de Burgemeester ontvang je binnen de drie maand na jouw aanvraag een A, B of C-attest. De Burgemeester gebruikt hiervoor deze invulformulieren:

Beoordeling :

  • A-attest: de kinderopvanglocatie voldoet aan alle voorwaarden, het attest is 8 jaar geldig
  • B-attest: de kinderopvanglocatie voldoet niet volledig, maar de veiligheid van kinderen en medewerkers komt niet in het gedrang
  • C-attest: de kinderopvanglocatie voldoet niet volledig, én de veiligheid van kinderen en medewerkers komt wel in het gedrang

Enkel met een A of B-attest kan je een vergunning of erkenning aanvragen of verlengen bij Kind & Gezin.

Indien de Burgemeester een C-attest uitreikt, dan moet hij dit ook melden aan Kind & Gezin.

Kind & Gezin zal de vergunning of erkenning van jouw kinderopvang schorsen of opheffen.