eeklo.png
Provider image

Het Huis van het Kind ondersteunt gezinnen met opvoedingsvragen en organiseert gezondheidspromotie en ontmoeting.

Huis van het Kind Eeklo

Doelstelling

Het Huis van het Kind Eeklo stemt het bestaande aanbod aan gezinsondersteuning, opvoedings-ondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting voor ouders en kinderen op elkaar af zodat overlappingen en hiaten worden weggewerkt. Het Huis van het Kind is er voor alle ouders, alle kinderen en alle opvoedingsverantwoordelijken.

Het uitgangspunt van het Huis van het Kind Eeklo is het proportioneel universalisme. We willen een antwoord bieden dat bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar is voor elke ouder en elk kind. Door de diversiteit in de samenleving zijn er echter groepen die geen toegang hebben tot dit universele aanbod. Hiervoor moeten we specifieke inspanningen leveren voor de bekendmaking maar ook het aanbod zelf op maat te maken.

Een van de partners van het Huis van het Kind Eeklo is het Wijkcentrum De Kring, een vereniging waar armen het woord nemen. Zij hanteren diverse methodieken (zoals de werkgroep ouders voor ouders, de opgroeibabbels…) om het aanbod beter af te stemmen op de wensen en noden van de doelgroep. Het panel van het participatietraject ‘Eeklo 2020’ formuleerde ook verwachtingen van ouders, inclusief kwetsbare ouders, naar het lokaal bestuur. Meer info over dit participatietraject.

Met initiatieven als de spelotheek Speelbazaar, de ruilwinkel Babybazaar, luieractie in de sociale kruidenier ‘t Wijkske… komen we tegemoet aan materiële vragen en behoeften. Dit materiële aanbod koppelen we vaak aan het immateriële aanbod zoals opvoedingsondersteuning in de spelotheek Speelbazaar, ontmoeting tijdens diverse bijeenkomsten (waaronder vormingsmomenten), preventieve gezondheidszorg via CLB en Kind en Gezin, toeleiding naar diverse rechten via de brugfiguur (basisonderwijs) en de schakelfiguur (aanstaande en ouders van jonge kinderen), studie- en opvoedingsondersteuning aan huis via huiswerkbegeleiding van Katrol….

Bereik

Het Huis van het Kind Eeklo bereikt verschillende doelgroepen:

 • We nemen initiatieven om organisaties te versterken, bedoeld voor de partners van het Huis van het Kind en het brede werkveld. In het project Ketenzorg bijvoorbeeld brengen we organisaties samen om middelenmisbruik tegen te gaan, zowel thuis als op school. Met dit project brengen we onder andere de jeugdorganisaties, het gezondheidscentrum en het CLB samen.
 • Publieksgerichte werkingen van het Huis van het Kind zijn gericht naar alle ouders en kinderen. Een voorbeeld van een initiatief waarmee we alle ouders en kinderen willen bereiken is de Speelbazaar. Door een bijsturing in de flyer waarbij we enkel het logo van het Huis van het Kind als organisator gebruiken en niet dit van het OCMW, hebben we een bereik van 1/3 met een kansenpas en 2/3 zonder kansenpas. Daarnaast zijn er specifieke acties enkel toegankelijk voor kwetsbare ouders bijvoorbeeld de luieractie. Met deze actie willen we het besteedbaar budget van jonge gezinnen met een beperkt inkomen verhogen.

Door gericht te communiceren en persoonlijk aan te spreken via alle partners van het Huis van het Kind kunnen we bij alle initiatieven ook een kwetsbaar publiek bereiken. Anderzijds bereiken we door het gebruik van het neutrale logo van het Huis van het Kind ook niet-kwetsbaren zodat een sociale mix ontstaat in de diverse initiatieven.

Neveneffect

Het multipliceren van beperkte (financiële) middelen door samenwerking en netwerkvorming is een positief effect van het Huis van het Kind. Daardoor ontstaan er een veelvoud aan initiatieven die op hun beurt een veelvoud aan ouders en kinderen bereiken.

Positieve neveneffecten zijn:

 • Nieuwe samenwerkingen tussen organisaties uit verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld:
  • de samenwerking tussen de kinderopvang en de armoedeorganisatie
  • de samenwerking tussen het onderwijs, de armoedeorganisatie en de gezondheidszorg
 • Groeiende bereidheid om vindplaatsgericht te werken, bijvoorbeeld Kind en Gezin.
 • Grote bereidheid van een zeer diverse groep ouders om als vrijwilliger mee te werken aan acties van het Huis van Kind.

Hindernis

 • Het politiek bestuur overtuigen van het belang van het inzetten op (heel) jonge kinderen.
 • Actoren die in aanraking komen met jongerenwelzijn overtuigen dat het loont om personeel, middelen en infrastructuur te investeren in het Huis van het Kind.
 • Goede manier vinden om gezamenlijk te communiceren over initiatieven van het Huis van het Kind.

Tip

 • zorg voor quickwins bij de opstart
 • geef tijd en ruimte aan medewerkers om een netwerk uit te bouwen
 • zorg voor een neutrale trekker
 • betrek een armoedeorganisatie bij de uitbouw.

 

Meer

Contactpersoon: Koen Geirnaert, coördinator lokaal sociaal beleid

Contactgegevens: koen.geirnaert@ocmweeklo.be

Meer info over Huis van het Kind Eeklo