Algemeen

Vanaf 1 januari 2010 geldt er een nieuwe rookwetgeving, namelijk de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.  Deze wet heeft als doel niet-rokers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van passief roken.

 

Vanaf 1 juli 2011 is het rookverbod van toepassing in alle gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek. De laatste uitzonderingen die voorzien waren voor drankgelegenheden en casino’s werden geschrapt.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat werd gepubliceerd op 15 maart 2011 vernietigt artikelen 4 en 5 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

Concreet betekent dit dat vanaf 30 juni 2011 het algemene rookverbod ook geldt in:

  • cafés (ten gevolge van de vernietiging van artikel 4 van de wet)
  • casino's, de zogenaamde kansspelinrichtingen klasse 1 (ten gevolge van de vernietiging van artikel 5 van de wet)

In deze zaken geldt sinds 1 juli 2011 dat roken alleen toegestaan is in afgesloten rookkamers.  Een rookkamer is toegelaten, maar niet verplicht. In alle rookvrije ruimtes van de inrichting moeten voldoende en duidelijk zichtbare rookverbodstekens aangebracht worden en moeten de asbakken verwijderd zijn.

 

Samengevat

Die wet van 22 december 2009 legt nu dus een algemeen rookverbod op in alle gesloten openbare ruimtes, inclusief horeca-inrichtingen, en op de werkplaats.

 

Alle regelgeving op een rijtje

  • Arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 maart 2011 (vernietiging uitzonderingsmaatregelen op het algemeen rookverbod in de horeca)
  • Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, BS van 29 december 2009 (Inforum 243509 en 243511)
  • Koninklijk Besluit van 28 januari 2010 betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem (Inforum 244840)
  • Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (Inforum 237439)
  • Rondzendbrief van 20 maart 2012 betreffende het rookverbod op gesloten terrassen

Documenten

Links