Complex stappenplan

Een raadsbesluit wordt vaak voorafgegaan door een complexe procedure, en ook na het besluit is vaak opvolging nodig. Dat wordt nogal eens vergeten. Om wat inzicht te bieden in die procedures geven we het voorbeeld van de aanleg van een speelterein. Uiteraard verschilt die procedure per besluit en per bestuur. Bijvoorbeeld is er al een verschil voor wie met raadscommissies werkt en wie niet. Het is dus niet zo dat het stappenplan uit onderstaand voorbeeld voor elk raadsbesluit minitieus gevolgd moet worden. 

Voorbeeld: Besluitvormingsproces voor de aanleg van een speelterein.

De wijk Broek telt heel wat jonge gezinnen. Al jarenlang ijveren de bewoners voor een speelplein in hun wijk. Hiervoor spraken ze reeds herhaaldelijk de burgemeester en tal van raadsleden aan. In haar verkiezingsprogramma beloofden twee partijen werk te maken van dit project bij de start van de nieuwe legislatuur. Het is zover: het dossier kan worden opgestart. We overlopen de verschillende stappen die moeten worden doorlopen alvorens het speelplein kan worden aangelegd[1].

WELKE ACTIE?

Stap 1
Aankaarten van de behoefte aan een speelplein:

 • agendering door college
 • bespreking gemeenteraad

 

Stap 2
Principiële goedkeuring om dossier op te starten


Stap 3
Uitwerken van dossier:

 • overlegronde
 • onderzoek mogelijkheden eerste concept

   

Stap 4
Middelen vrijmaken

 • Meerjarenplan
 • Aanpassing meerjarenplan


Stap 5
Eerste principiële beslissing
 

Stap 6
Bespreking in bevoegde raadscommissie:
positief of negatief advies?
Bij negatief advies: dossier terug naar bevoegde dienst


Stap 7
Principesbeslissing:

 • inhoudelijke omschrijving van het project
 • machtiging aan college om ontwerper aan te stellen


Stap 8
Gunningsprocedure:
bepalen voorwaarden van de kandidaat-ontwerpers


Stap 9
Aanstelling ontwerper


Stap 10
Voorleggen van bestek, uitvoeringsplannen en  kostenraming

 

Stap 11
Goedkeuring van het project:

 • goedkeuring ontwerp
 • keuze wijze van gunnen


Stap 12
Uitvoering:
Aanleg van het speelplein

Stap 13
Opening van het speelplein

 

 

 

Stap 14
Opvolging

 

WIE?


Buurtbewoners

 GemeenteraadBevoegde dienst in overleg met:

 • bevoegde schepen
 • buurtbewoners
 • deskundigen

 

/
College


/


 

Gemeenteraad 

College

 

College


Ontwerper
 

Gemeenteraad

 


Samenspel tussen:

 • aannemer,
 • bevoegde dienst of ontwerper,
 • buurtafvaardiging,
 • schepencollege

 • College
 • Raadsleden
 • Personeelsleden
 • Buurtbewoners
 • Pers

 • Buurtbewoners
 • Bevoegde dienst
 • College
 • Raadsleden

TERMIJN?


Onbepaald

 


 


30 dagen
(totaal: 30 d)


60 dagen
(totaal 90 d)


 

 

90 dagen
(totaal: 180 d)

 7 dagen
(totaal: 187 d)

 

20 dagen
(totaal 207 d)

 

 

10 dagen
(totaal 217 d)

 

 


30 dagen
(totaal 247d)60 dagen
(totaal 307d)

 

30 dagen
(totaal 337d)

 

30 dagen
(totaal 367d)

 90 dagen
(totaal 457d)

 

 43 dagen
(totaal 500d)

 

 


Onbeperkt

[1] Deze case werd oorspronkelijk uitgeschreven door Luc Verhulst, toenmalig gemeentesecretaris in Temse en dit naar aanleiding van de cursus voor nieuwe gemeenteraadsleden (november-december 2000). Hierboven staat een update van die case waarbij alles aangepast is aan de huidige regelgeving.

Ook interessant:

Statuut raadslid