Als je innovatie wil laten ontwikkelen, dan is de wetgeving overheidsopdrachten onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing. (art. 32 WOO).

Het is deze uitzondering die voor het precommercieel aankopen of het precommercial procurement (PPC) wordt ingeroepen. PPC is een aanbestedingstraject, buiten de wetgeving overheidsopdrachten.

Er zijn vier voorwaarden:

1. Het moet gaan over diensten, onderzoek en ontwikkeling – voor levering is er in de wetgeving een andere uitzondering voorzien, nl. dat je wel de wetgeving moet toepassen maar dat je wel een soepelere procedure kan gebruiken. In de praktijk zorgt dit wel voor discussie. Want wat is dat nu concreet diensten en onderzoek?
2. Het moet uiteraard gaan over een aanbestedende dienst
3. Een niet-exclusieve toekenning van baten aan de aanbestedende dienst
4. geen volledige betaling door de aanbestedende dienst.

Als je een marktconsultatie gedaan hebt en op zoek bent naar een nieuw product, iets wat nog niet bestaat,  dat nog moet ontwikkeld worden.. Dan is er sprake van precommercieel aankopen en kan artikel 32 worden toegepast. De wetgeving is dan niet van toepassing, onder de vier eerder opgesomde voorwaarden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je zomaar één op één met marktpartijen afspraken mag maken. Er is een procedure ontwikkeld, naast de wetgeving overheidsopdrachten, op Europees niveau om precommerciaal onderzoek en ontwikkeling aan te besteden en met de verschillende marktpartijen samen, oplossingen te laten ontwikkelen. Zodat voor de behoefte die de aanbestedende overheid heeft, een concrete oplossing wordt uitgedacht en ontwikkeld.

Bij een PCP vertrekt men meestal van een idee, een nood, een concept dan lanceert men een oproep naar de markt waarop men zich kan inschrijven, om vervolgens in een ontwerpfase prototypes te gaan ontwikkelen, die getest worden in een piloot en verder uitgerold kunnen worden.

Deze procedure kan enkel worden toegepast voor diensten van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe toepassingen en wordt voornamelijk toegepast voor grote projecten