De energieprijzen swingen de pan uit en zullen in huidige energie – geopolitieke context ook nog wel een tijdje gevoelig hoger blijven.  Daarmee is de opwek van lokale hernieuwbare energie des te interessanter en wordt het afstemmen van elektrische of thermische verbruikers op deze energie nog relevanter.  Vanaf juli 2022 zullen nieuwe vormen van energiedelen mogelijk zijn : één op één (P2P) en energiedelen tussen meerdere (publieke) afnamepunten “onder zelfde titularis”.  Begin 2023 komen energiegemeenschappen erbij, met extra opties rond energiedelen, sturing van vraag en aanbod van lokaal opgewekte energie, opslag enz... 

Tijdens deze energieke vrijdag bespraken we enkele mogelijkheden binnen zowel publieke gebouwen alsook in interactie met andere actoren. De drie sprekers lichtten een tip van de sluier op van hun piloottrajecten, de (mogelijke) baten en de randvoorwaarden om er zelf mee aan de slag te gaan in uw eigen bestuur. We begonnen met Elia, die een blik gaf achter de schermen van de energiemarkt waarin steeds meer variabele, hernieuwbare energie een flexibel gebruik en opslag wenselijk maakt.  Daarna bracht Fluvius meer duidelijkheid over het perspectief van flexibiliteit op distributienet, waarbij de fysieke netwerkcapaciteit en congestiebeheer (boven)lokaal een factor van belang zijn om de toenemende elektrische vraag én aanbod in goede banen te leiden binnen een geoptimaliseerd investeringskader. Daarna kwamen streekintercommunale DDS-VERKO en Stad Genk respectievelijk meer vertellen over de tussentijdse resultaten van hun project "Gedeelde energie is dubbele energie" en over hun "city of things" VLAIO-project. Tot slot belichtten we vanuit het Netwerk Klimaat een laagdrempelige case die het potentieel voor “energiedelen zelfde titularis“ concreet maakt binnen het gemeentelijk patrimonium van één gemeentebestuur, vertrekkende van bestaande injectie en afname in verschillende publieke gebouwen.

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met het antwoord terug in het Q&A-document.

Bekijk de presentaties:

Herbekijk de webinar hieronder: