De private huurmarkt is goed voor ongeveer 19% van het residentiële patrimonium. Toch presteert ze vaak minder goed op het vlak van woonkwaliteit en energie-efficiënte. Ze biedt bovendien onderdak aan heel wat huurders bij wie betaalbaarheid extra doorweegt. De renovatie uitdaging van de private huurmarkt is een “taai vraagstuk” met extra drempels: denk maar aan het financieel-economische aspect, de toegang tot informatie, beleidsinstrumenten en uiteraard ook de split incentive. Tijdens deze webinar doken een aantal sprekers in het kader, de uitdagingen en de beschikbare beleidsinstrumenten. Ook renovatie ontzorging, mét behoud van betaalbaar huuraanbod, kwam aan bod.  

Vanuit de recent opgeleverde BEREEL opdracht “Uitdaging huurmarkt” zoomden we in op het praktische deelrapport “Leidraad lokale praktijken”. Dit rapport biedt concrete tips voor de lokale vertaalslag van context naar praktijk (met stappenplan, afwegingskader voor een aanpak op maat van de lokale huurmarkt, noden, beschikbare instrumenten en middelen). We brachten praktijkervaringen vanuit lokale instrumenten zoals het conformiteitsattest (CA) en het vernieuwd sociaal beheersrecht (SBR). Afsluiten deden we met een praktijkvoorbeeld van renovatie ontzorging voor verhuurders – huurders doorheen het renovatietraject, waarbij ook betaalbaarheid een voorwaarde is.  

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met het antwoord terug in het Q&A document

In de praktijkdatabank vind je verdere informatie over de inzet van het sociaal beheersrecht in Leuven, de invoering van het verplicht conformiteitsattest in Menen en de renovatie ontzorging via WarmNest.

Herbekijk de webinar: