De aanleg en exploitatie van warmtenetten is vanuit juridisch oogpunt geen sinecure. Vooral de wijze waarop de (onder)grond in gebruik kan worden gegeven voor de aanleg en exploitatie van warmtenetinfrastructuur roept diverse juridische vragen op. In dit webinar gingen we in op enkele juridische instrumenten die het grondgebruik voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten vorm kunnen geven. Daarnaast kwam er ook een praktijkcase aan bod.

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met het antwoord terug in het Q&A-document.

Herbekijk hieronder de webinar: