Energieke vrijdag: Circulair bouwen en bewonen

Op vrijdag 19 november organiseerde het Netwerk Klimaat een zevende sessie rond circulair bouwen en bewonen binnen de webinarreeks Energieke Vrijdag.

Tijdens deze webinar maakten we de koppeling tussen energie en materialen vanuit een aantal kaders en perspectieven, waarna twee concrete cases de mogelijke rol van lokale besturen en bovenlokale ondersteuning toelichten.

In het zog van de Europese Green Deal en bijbehorende “Renovation Wave” kwam de actualiteit rond stijgende energieprijzen en klimaatdebatten rond uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen.  We zouden haast vergeten dat ook onze materialenkeuze én verbruik een immense impact op de planeet en atmosfeer heeft.  Een recent rapport stelt dat een circulaire economie ons een flink eind naar de CO2 doelstelling van “ruim onder de 2 graden opwarming” kan of moet helpen.

Onze gebouwen en gebruiksvoorwerpen die we vandaag én morgen zullen renoveren en produceren, bevatten immers een ook gigantische hoeveelheid aan ingebedde CO2. Dit ten gevolge van de ontginning, verwerking, gebruik en de einde levensfase.   Het geheel van deze materialen in omloop wordt intussen beschouwd als een “urban mine”: een “maatschappelijke grondstoffen mijn” waarbij de materialen zich reeds onder onze voeten of neus bevinden.   Boodschap is daarin om deze materialen zo lang mogelijk in omloop te houden. Maar ook om de materialen zelf van hernieuwbare oorsprong te vervaardigen, waar mogelijk, zodat een “materialen piek” wordt vermeden.

Na een situerende inleiding door VVSG-Netwerk Klimaat vertelde de stad Mechelen zij als circulair bouwregisseur het eigen patrimonium in kaart bracht via een “hergebruik inventaris” en hoe burgerbeweging Klimaan vzw enkele eerste circulaire opportuniteiten benutte.  Vervolgens bracht Steunpunt Duurzaam bouwen en wonen Kamp C hoe zij zelf als bouwheer de theorie in de praktijk brachten door een circulair kantoorgebouw neer te zetten.

De vragen en antwoorden die tijdens het webinar werden gesteld kan je terugvinden in het Q&A-document.

De presentaties kan je ook doornemen via onderstaande linken

Herbekijk het volledige webinar hieronder: