Publicatie Helder en inclusief communiceren - Mockup 4-3.png
Provider image

Hoe zorg je als lokaal bestuur dat je informatie tot bij alle doelgroepen komt? We verzamelden de belangrijkste tips & tricks en geven concrete en inspirerende praktijkvoorbeelden mee.

Voorwoord

‘Veel meer communicatie-uitdagingen voor steden en gemeenten, nauwelijks groei van communicatiemiddelen’, zo kopt de webpagina van het groot gemeentelijk communicatieonderzoek dat verscheen in mei 2022. Nochtans vloeien er uit het Decreet Lokaal Bestuur (2017) en het Vlaams Bestuursdecreet (2018) nieuwe verplichtingen voort, zoals meer tweerichtingscommunicatie en inspraakvoorzieningen. Ook van het bereik en de kwaliteit van de gemeentelijke communicatie moet werk gemaakt worden. Voor lokale overheidscommunicatie staan we dus voor een uitdaging.

Sinds de coronacrisis beseffen we pas goed dat het van levensbelang is dat crisiscommunicatie iedereen bereikt. Sinds toen staat inclusieve communicatie hoog op de agenda. Maar niet alleen in crisistijd moeten we hier werk van maken. Wie duidelijke en toegankelijke teksten schrijft, creëert meer transparantie, en dat leidt tot meer vertrouwen.

Bovendien zorgt het ervoor dat iedereen aan de slag kan met de informatie die het lokale bestuur wenst te verspreiden en dit komt uiteindelijk al je burgers ten goede. Op die manier versterk je de lokale democratie en verzeker je dat je burgers hun basisrechten kunnen uitoefenen.

Hoe zorg je als lokaal bestuur dat je informatie tot bij alle doelgroepen komt? Is je informatiefolder toegankelijk en begrijpelijk? Hoe krijg je jongeren in de wijk mee? Hoe kun je netwerken en sleutelfiguren inzetten? Dit zijn vragen waar veel lokale besturen vandaag nog mee blijven zitten. Het antwoord is, zoals meestal met complexe vraagstukken, niet eenvoudig. Onontbeerlijk voor geslaagde, verbindende en inclusieve communicatie is dat je steeds vertrekt vanuit je doelgroep.

Veel lokale besturen communiceren al inclusief, andere zoeken nog uit hoe ze dat het best doen. Daarom vonden we het tijd om de belangrijkste tips te bundelen. Die vullen we aan met praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie. Meestal zijn het kleine ingrepen, maar allemaal samen kunnen ze een groot verschil maken. Inclusief communiceren gaat samen met een houding die je aanneemt, vrij van veronderstellingen, vooroordelen of stereotypes. Door diversiteit in al haar facetten te erkennen zal je communicatie afgestemd zijn op de brede samenleving. Laten we nu voortbouwen op de goede praktijken, opgebouwde ervaring, de gemaakte fouten en de geleerde lessen. Zo kunnen we blijvend werk maken van inclusieve communicatie.

 

Onze onderstaande publicatie wordt ook vermeld op de pagina instrumenten voor goede communicatie van Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

Publicatie


Auteur

Solana Onzia
VVSG-stafmedewerker

Publicatiedatum 
November 2022

Video

Met de steun van