heist 2.JPG
Provider image

Mensen in armoede krijgen één keer per jaar het woord op de gemeente- en OCMW-raad. Daarnaast mogen ze steeds signalen en advies rechtsreeks aan het schepencollege doorgeven.

Heist-op-den-berg: samen armoede bestrijden

Doelstelling

Armen het woord geven. We willen dat mensen in armoede een volwaardige gesprekspartner zijn in de gehele organisatie. Het is belangrijk dat beslissingen niet boven hun hoofd genomen worden. Mensen in armoede kunnen vanuit hun ervaringen de mechanismen en gevolgen van uitsluiting verwoorden en voorstellen doen tot verandering. Deze doelstelling willen we bereiken door de stem van de mensen in armoede rechtsreeks op het hoogste beslissingsorgaan (de gemeente- en OCMW-raad) te laten horen. Daarnaast kan de armoedevereniging steeds rechtstreeks aan het schepencollege signalen en advies doorgeven.

Werken aan maatschappelijke structuren. Op lange termijn moet niet alleen de situatie van de enkeling veranderen, maar moet armoede als fenomeen verdwijnen. Mensen in armoede mogen niet vrijblijvend betrokken worden bij het lokale beleid. Ze moeten ook de kans krijgen om het beleid mee te bepalen. Dit doen we door mensen te betrekken bij het schepencollege en de gemeente- en OCWM-raad.

Bereik

  • Eenmaal per jaar krijgt de vereniging het woord tijdens de gemeente- en OCMW-raad.
  • Doorheen het jaar kan de armoedevereniging steeds signalen doorgeven aan het schepencollege.

Neveneffect

Voor de doelgroep: Het gevoel gehoord te worden, zelfvertrouwen verhoogd, een vorm van maatschappelijke emancipatie.

Voor de beleidsmakers: Inzicht in de wereld van mensen in armoede stijgt, alsook de kans op doordachte beslissingen.

Tip

Geef het woord aan de mensen zelf. Er is niemand die voor hen kan invullen waar de drempels liggen en welke gevolgen beleidsmaatregelen voor hen hebben. Dialoog met de doelgroep is de enige en een unieke manier om tot inzichten te komen en doordachte beslissingen te nemen.

Meer

Contactpersoon: Inge Hechtermans, coördinator vzw Den Draai, een vereniging waar armen het woord nemen

Contactgegevens: coordinator@vzwdendraai.be of 0468 14 69 09

Website http://www.vzwdendraai.be/