Databeleid whitepaper.png
Provider image

Veel lokale besturen willen werk maken van een databeleid, maar wat houdt dat juist in? Wat is er nodig in het lokaal bestuur om data goed te laten stromen en hieruit inzichten te halen? Welke doelstellingen stellen we voorop en hoe ziet een datastrategie eruit? In de schoot van de VVSG werkte een lerend netwerk databeleid met voortrekkers uit verschillende steden en gemeenten een whitepaper uit om op deze vragen een antwoord te formuleren.

 

In de schoot van de VVSG werkte een lerend netwerk databeleid aan deze whitepaper met handvatten voor een lokaal databeleid. Het lerend netwerk bestond uit datamanagers, GIS-medewerkers en IT-managers van de gemeenten Harelbeke, Deinze, Gent, Kontich, Leuven, Lier,  Mechelen en Roeselare, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

We hopen dat het lokale besturen kan inspireren, prikkelen en op weg zetten om werk te maken van een databeleid in de gemeente.

Je vindt er meer informatie en enkele praktijkvoorbeelden rond deze thema's: 

 • Het belang van een goede datahuishouding
  • Voor het bestuur: datagedreven besturen
  • Voor de organisatie/het management: betere processen
  • Voor de burger: betere diensten en informatie
  • Voor domeinexperten: kennisopbouw en expertise
  • Voor de bredere lokale gemeenschap 
 • Pijlers voor data in een lokaal bestuur
  • Strategie en beleid
  • Datamanagement: processen en rollen
  • Architectuur en toepassingen
  • Mensen: datageletterdheid, dataskills en awareness
  • Data
 • Naar een databeleid in elke gemeente
  • Het doel
  • De inhoud van een databeleid
  • De scope van een databeleid
 • Instrumenten, nuttige bronnen, standpunten en bijlagen