20190808_120302 (002).jpg
Provider image

Iedere handelaar wil duidelijk maken dat zijn zaak bereikbaar is. In plaats van de traditionele onoverzichtelijke wirwar aan bordjes, waarin de officiële signalisatie meestal verdrinkt, kwam tijdens een informatiemoment met de ondernemers een nieuw idee.

Op de ‘Handelskilometer’, de N9 in Maldegem waar heel wat handelszaken zich aan elkaar rijgen, worden nog tot de tweede helft van december het wegdek en de opritten van alle handelszaken vernieuwd.  De werkzaamheden zijn nodig, maar voor de ondernemers aan het traject is het een harde noot om te kraken.

Iedere handelaar wil duidelijk maken dat zijn zaak bereikbaar is. In plaats van de traditionele onoverzichtelijke wirwar aan bordjes, waarin de officiële signalisatie meestal verdrinkt, kwam tijdens een informatiemoment met de ondernemers het idee uit de zaal om met één verlicht informatiebord per invalsweg te werken. Daarop zouden alle bereikbare handelszaken met hun eigen logo vermeld staan.

De winkels blijven bereikbaar in één richting. Voor de andere richting moet een omleidingslus gevolgd worden. Midden op het traject ligt een rotonde, waardoor de winkels in drie zones liggen met verschillende rijrichtingen vanaf de rotonde.

Na het voorstel volgde begin juli een intens mailverkeer tussen de bedenker, het Agentschap Wegen en Verkeer en de dienst lokale economie over de prijzen van de borden, de oproep aan de handelaars om mee te doen en de zoektocht naar de beste locaties voor de borden.

Omdat 48 handelaars positief op de oproep hadden gereageerd, daalde de deelname prijs tot een haalbare 150 euro per deelnemer. Het feit dat het idee van henzelf kwam, haalde veel handelaars over de streep. Met de leverancier legden de dienst lokale economie en het agentschap Wegen en Verkeer vooraf de locaties exact vast en op 8 augustus werden de schermen en omleidingsborden geplaatst.

Voor meer informatie over maatregelen bij werken aan het openbaar domein kan je terecht op onze webpagina minder hinder.

Meer weten?