Er komen steeds meer eenmalige verpakkingen op de markt. De afgelopen 10 jaar is de hoeveelheid huishoudelijke eenmalige verpakkingen met 10 % gestegen, de bedrijfsmatige eenmalige verpakkingen zijn met 4 % gestegen. Zo kwamen er in 2019 in België ongeveer 877.000 ton huishoudelijke verpakkingen op de markt en 750.000 ton bedrijfsmatige verpakkingen. Willen we komen tot een circulaire economie, dan moeten we duurzamer gaan omspringen met onze grondstoffenPreventie, en meer bepaald het weglaten van de verpakking, en hergebruik van verpakkingen zijn hiervoor een deel van de oplossing.

In dit kader van duurzaam omspringen met onze grondstoffen wilt de GDAV de focus verleggen van meer inzameling en recyclage naar meer aandacht voor andere distributie- en consumptiemodellen gericht op anders verpakken en een reductie van eenmalige verpakkingen, met een globale reductie van de milieu-impact als gevolg. de GDAV richt zich specifiek op de twee bovenste treden van de prioriteitenladder van Lansink, namelijk preventie en hergebruik van verpakkingen.

De GDAV is opgenomen in het Verpakkingsplan 2.0 en het Uitvoeringsplan Kunststoffen die beiden zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Momenteel zijn er 5 deelnemende lokale besturen aan de GDAV: Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Tielt. Hieronder een korte samenvatting van de projecten. 

Gent

Project Overpoort 2.0: Herbruikbare bekers in uitgangsbuurt “De Overpoort” Na het verbod op glazen bekers en de vervanging door kunststof wegwerpbekers, wil men nu herbruikbare bekers introduceren. Verder dan het GDAV-project, ondertekenden de stad en de horeca-uitbaters een engagementsverklaring. De stad zorgt voor gratis en toegankelijk publiek sanitair, en helpt mee een sfeergebied op te richten. De uitbaters engageren zich dan weer om over te schakelen op herbruikbare bekers en het voetpad voor hun gevels proper te houden.

Hasselt

Communicatiecampagne rond herbruikbaar catering-en drankmateriaal bij take-away in horeca en events. Door de ontwikkeling van een nieuwe stadsapp zullen consumenten die gebruik maken van herbruikbaar cateringmateriaal beloond worden met een korting als ze opnieuw inruilen en dit bij een van de deelnemende handelaren. Daarnaast ook inzetten op eventorganisatoren.

Leuven

Opzetten van een circulaire keten van herbruikbaar catering materiaal voor afhaal-en thuisbezorging. Ook is de stad ondersteunende partij in het project KOMBAK dat financiering kreeg in kader van de GDAV.

Lees het persbericht ' Leuven maakt samen met horeca werk van herbruikbare takeawayverpakkingen.'

Mechelen

Ondersteunende partij in zeer uiteenlopende zaken:

  • Delen van informatie, resultaten en inspiratie van GDAV met het netwerk in regio Mechelen, via verschillende kanalen (nieuwsflash circulaire hub regio Mechelen, social media, ...). En ook vooral het Circulair Ondernemersloket.
  • Toeleiden van andere deelnemers naar de Green Deal Anders Verpakt.
  • Bieden van financiële ondersteuning aan ondernemers om in te zetten op herbruikbare verpakkingen of projecten om verpakkingen te verminderen (5.000 euro aan te vragen in kader van Klimaatactie).
  • Delen van goede praktijken van herbruikbare verpakkingen via onze communicatiekanalen naar zowel burgers als ondernemers.
     

Lees meer over de duurzame informatiemarkt voor Mechelse horecaondernemers. 

Tielt

Ondersteuning van het project ‘Basta!’ (subsidies via Werkplan Halve Euro): doel is om de afvalberg te verkleinen door de Tieltse handelzaken die afhaalmaaltijden aanbieden aan te moedigen met herbruikbaar cateringmateriaal te werken. Vzw WOP trekt het project en Stad Tielt ondersteunt via subsidie, contacten, communicatiecampagnes en dataverzameling. Doel is om op te schakelen.

 

 

 

Green Deal Anders Verpakt

naar de website van OVAM