Goeie praktijken lokale besturen

Lokale besturen zetten al langer in op energiearmoede. Op vraag van onze leden zelf delen we hieronder enkele praktijken. Deze kunnen preventief en curatief zijn. Wens je andere lokale besturen insprireren met jullie voorbeeld, stuur ons dan een mailtje.

Catalogus projecten van OCMW’s om energiearmoede te voorkomen

Op verzoek van het Platform tegen Energiearmoede, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, werd op basis van 141 lopende projecten een catalogus gemaakt van preventieve maatregelen ingezet door OCMW’s om energieverbruik te optimaliseren en verminderen. Het gaat daarbij van breed opgevatte sensibilisatieacties met daar bijhorende promotiematerialen tot gepersonaliseerde acties gerelateerd aan de woning, de gebruikte apparaten en de factuur. Het doel van de catalogus is de zichtbaarheid van de acties vergroten en anderen inspireren. We delen dus graag de catalogus hier.

Tussenkomst energiefacturen  (Lier) 

OCMW Lier bracht aanpassingen door bij hun tussenkomst voor energiefacturen naar aanleiding van de hoge energieprijzen. Zij deden dit al in februari 2022. Dit om een nieuwe doelgroep te bereiken en te ondersteunen en voor mensen die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief.
Deze zijn in het geel aangeduid in bijgevoegd reglement.

De bestaande voorwaarden van de tussenkomst in de energierekening en verwarmingstoelage blijven hiernaast ook van toepassing voor de oorspronkelijke doelgroep.
Er zijn ook 2 extra toelages voorzien voor jongeren en mensen met een budgetmeter.

De energiecentrale (Gent)

Het energieteam van Gent schakelt bij vragen rond hoge afrekeningen de ‘energiecentrale’ in, die energiescans uitvoert in Gent.
Daar worden gedragstips gegeven, kijkt men over een eventuele lekken (water) kunnen worden opgespoord, kan het energieverbruik van verouderder toestellen worden gemeten?

Wanneer een aantal voorwaarden zijn vervuld gaat men in Gent kijken voor een vervanging van een oud, energieverslindend toestel. De energiecentrale bezorgt een energierapport aan de huurder maar ook aan de eigenaar van de woning. Zo kan er via een energielening gekeken worden om de woning energiezuiniger te maken. De energiecentrale ondersteunt ook wanneer de Gentse burger vragen heeft rond energiecontracten, leverancierswissels,….

Energienoodfonds (Glabbeek) 

Glabbeek richt noodfonds op voor alle inwoners die energie niet kunnen betalen. (VRT nieuws 7/02/22)

Op die manier wil Glabbeek vermijden dat burgers hun energie niet meer kunnen betalen. 

Crisisoverleg energie en informatie burgers (Turnhout)
Turnhout heeft al langer een samenwerking met SAAMO vzw rond aanpak energiearmoede. Er is een crisisoverleg geïnstalleerd met de partners op het terrein om samenwerking te zoeken en acties te bespreken en te evalueren. Dit crisisoverleg gaat 1x per 3 weken door en focust op de problematiek naar aanleiding van de stijgende energieprijzen. 
In het kader van deze energiecrisis zet de stad ook verder in op de aanpak van informatie en onthaal. Webinars voor hulpverleners werden al gegeven. In maart informeert men ook de burger via een webinar over de aanpak van een hogere energiefactuur.  Op een studiedag rond de aanpak energiecrisis gaf vzw SAAMO daar samen met stad Turnhout een presentatie voor de OCMW's

Tussenkomst OCMW en Zitdagen woonwijzer (Eeklo) 

Het OCMW heeft een aangepast steunreglement BCSD rond energiefacturen en ook preventieve acties vanaf 01/05/2022. Hiermee beogen zij een ruimere doelgroep burgers te bereiken en blijven inzetten op de energiescans. 

Eeklo zet verder in op zijn samenwerking met de 'woonwijzer meetjesland' voor advies en ondersteuning inzake energie.  Zij hebben ook een zitdag in het sociaal huis voor mensen die vragen hebben rond energie, veranderen van leverancier,…
Zij voeren ook energiescans uit voor cliënten van het OCMW.

Tussenkomst in de energiefactuur (Ledegem) 

Bij structurele problemen bij het betalen van de energiefactuur kan er een steunaanvraag gebeuren bij het OCMW Ledegem. Het BCSD beslist dan op basis van het sociaal onderzoek om een tussenkomst van 75% te doen in de factuur mits de voorwaarden zijn voldaan. 

Tussenkomst in de eindfactuur (Sint-Niklaas) 

De stad Sint-Niklaas neemt extra maatregelen om burgers met betaalproblemen te ondersteunen. De stad zet hulpverleners in om die inwoners te begeleiden en samen naar een oplossing te zoeken voor de financiële moeilijkheden die zich voordoen. Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de eindafrekening van hun energiefactuur rekenen op een tussenkomst, al dan niet terug te betalen.